Про курс

Java – це мова програмування, яка вже протягом довгих років залишається однією з найбільш популярних серед усіх мов розробки. Це пов’язано з тим, що на відміну від багатьох інших мов програмування, Java призначена для розробки великих і складних веб-додатків. Серед них: банківські системи, системи управління літаками, корпоративні системи з управління персоналом, великі агрегатори і платформи (Amazon, Ebay), соціальні мережі (LinkedIn) тощо. Вибором середнього та великого бізнесу для розробки практично завжди є Java.

 

Разом з тим, Java вважається однією з найскладніших мов програмування. Тому стати Java-розробником дійсно нелегко. Але якщо ви зможете опанувати цей напрям, то станете успішним та затребуваним спеціалістом до самої пенсії!

 

Попит на Java-розробників завжди високий і супроводжується гідним рівнем ЗП. Це стосується не тільки досвідчених фахівців зі стажем, але й початківців.

 

Наші викладачі розробили програму курсу Java таким чином, щоб кожен студент з нуля отримав необхідні базові знання та практичні навички. Ви зможете навчатися у форматі онлайн у зручному для себе місці, поєднувати навчання з роботою тощо. А за умови успішного закінчення курсу – отримаєте гарантоване працевлаштування в одну з IT-компаній на позиції Trainee/Junior Java Developer.

Програма курсу

На вас чекає практика на основі реальних кейсів.
Навчання у нас можна прирівняти до року роботи.

48 Занять

тривалість 144 години

30 Домашніх завдань

час на виконання 90-180 годин

4 Модульнi роботи

час на виконання 65-100 годин

Модуль 1 Введення в програмування

 • 21 годинЗанять з ментором
 • 20-30 годинСамостiйної роботи

Введення. Що таке алгоритм. Базові конструкції мови програмування.

 • Розуміння, що таке змінна та if, прості типи даних, як наводити типи.
 • Розуміння, як правильно називати змінні, camel case.
 • Розуміння що це таке та різницю між циклами for, while, do-while.
 • Розуміння порядку виконання операцій.
 • Розуміння, що таке "про компіляцію".
 • Розуміння, для яких проектів використовується Java.

Розширений набір конструкцій та операторів.

 • Знання математичних, бінарних (в т.ч. зсуву), логічних операторів.
 • Розуміння двійкової системи, переведення у або з десяткової, додавання в стовпчик, зрушення.
 • Розуміння булевої алгебри, таблиця істинності, XOR, OR, AND, NOT.
 • Розуміння тернарного оператора (Elvis Operator).
 • Git (вступне).

Розширений набір конструкцій та операторів (практика)

Масиви та багатовимірні масиви.

 • Розуміння, що таке одновимірний масив.
 • Розуміння, що таке матриця та багатовимірний масив.
 • Вміння обійти масив, розуміння ArrayIndexOutOfBound.
 • Розуміння задачи сортування та вміння зробити bubble sort.
 • Розуміння, чим масив відрізняється від змінної і які дані можна зберігати.

Масиви та багатовимірні масиви (Практика).

Поняття класу та об'єкта. Функції методів. Рекурсія Налагодження.

 • Розуміння, що таке клас та об'єкт (без успадкування, інкапсуляції та поліморфізму).
 • Розуміння, що таке функція.
 • Розуміння як правильно називати функції.
 • Розуміння, що таке стек викликів.
 • Розуміння, як і навіщо треба розділяти код на функції (рефакторити).
 • Розуміння що таке рекурсія та вихід з рекурсії.
 • Розуміння StackOverflowException.
 • Розуміння, як ставити break point, де побачити call stack, як ходити по коду.

Системи контролю версій Git.

 • Розуміння що таке commit, історія.
 • Розуміння, що таке гілки.
 • Розуміння push, fetch, merge, pull.
 • Розуміння того, що таке pull request.
 • Розуміння, як використовується Git на реальних проектах (master, feature branches, code reviews)

Модуль 1

Модуль 2 OOП (Об'єктно-орієнтоване програмування)

 • 36 годинЗанять з ментором
 • 30-40 годинСамостiйної роботи

Tests

 • Що таке тести і навіщо вони потрібні?
 • Види тестування коду та додатку в цілому.
 • Що таке TDD та TLD
 • Знайомство з maven

Початок об'єктно-орієнтованого програмування.

 • Розуміння, що таке heap та його відмінність від stack.
 • Розуміння, що таке інтерфейс, маркерний інтерфейс, клас та об'єкт.
 • Розуміння полів та методів, статичних полів та методів.
 • Знайомство з терміном доменна модель та розуміння, що ми моделюємо її.
 • Розуміння класичного наслідування, final-класів.
 • Розуміння роботи конструкторів.
 • Розуміння успадкування через композицію.

Об'єктно-орієнтоване програмування. Продовження.

 • Абстрактні класи. Їх відмінність від інтерфейсів.
 • Розуміння поліморфізму. Раннє та пізнє зв'язування. Віртуальна таблиця методів
 • Розуміння Enumerations.
 • Розуміння, що таке hashCode та equals().
 • Різні типи посилань

Exceptions. Розробка API. Що, якщо метод повертає null?

 • Розуміння різних підходів до обробки помилок: повернення статусу коду, exit(), повернення спеціальних об'єктів, exceptions.
 • Розуміння, навіщо потрібні виключення.
 • Розуміння різниці між checked, unchecked.
 • Розуміння try-catch-finally, rethrow.
 • Розуміння NullPointerException.
 • Розуміння семантики IlegallegalException, IlegallegalArgumentException.
 • Розуміння null safety, NPE.
 • Розуміння, які підходи є разом повернення null: винятки, Optional, null object, empty list, so on.
 • Розуміння Optional.
 • Розуміння Null-Object Pattern.
 • Розуміння анотацій Nullable.

Складність алгоритмів, О-велике.

 • Розуміння, що таке О-велике, О-мале, тета.
 • Розуміння алгоритму сортування злиттям.
 • Розуміння лінійного та бінарного пошуку.

Generics, колекції.

 • Розуміння простих generic-ів.
 • Розуміння extends, <?>
 • Розуміння того, як зробити generic метод.
 • Синтаксис виклику статичного методу з generics.
 • Розуміння collection, list, set, map.
 • Розуміння сучасних колекцій (Guava).
 • Розуміння boxing/unboxing

Колекції, структури даних, продовження 1.

 • Розуміння Queue, Dequeue та його спадкоємців, що таке FIFO, LIFO.
 • Розуміння HashSet, HashMap, навіщо нам потрібно equals та hashCode.
 • Вміння зробити Ітератор.

Колекції, структури даних, продовження 2.

 • Розуміння, що таке бінарне дерево, обхід бінарного дерева.
 • Розуміння, що таке граф, види графів.
 • Розуміння алгоритмів обходу графів.

Stream API

 • Функціональний інтерфейс, lambda-expression
 • Stream pipelines, terminal & conveyor operations
 • Collectors

IO/NIO

 • Розуміння, як рахувати файл побайтово.
 • Розуміння, як записати файл побайтово.
 • Розуміння, як читати та записувати файл як рядок.
 • Розуміння використання Files.
 • Розуміння try-with-resources.
 • Загальне поняття про різницю синхонного та асинхронного програмування

Модуль 2

Модуль 3 Database

 • 30 годинЗанять з ментором
 • 15-20 годинСамостiйної роботи

Java Annotations, Reflection.

 • Розуміння того, навіщо використовують анотації.
 • Вміння створити інструкцію.
 • Розуміння RetentionPolicy, Target, and so on.
 • Вміння обійти методи, визначені інструкцією

SQL, JDBC.

 • Розуміння, що таке реляційна модель.
 • Розуміння primary keys, 1, 2, 3 нормальної форми.
 • Розуміння найпростіших DQL, DDL.
 • Розуміння, що таке транзакція (ACID).
 • Розуміння, як "сходити" в базу з джави.

SQL. Продовження. Hibernate.

 • Що таке ORM, які завдання вирішує
 • Що таке entity-manager у hibernate
 • Створення сутностей та зв'язків між ними
 • Короткий вступ у HQL

MongoDB. Написання найпростішої ORM.

 • Розуміння, що таке JSON та BSON.
 • Розуміння різниці між SQL та NoSQL базами даних.
 • Розуміння, що таке Mongo.
 • Розуміння, як прочитати та записати в базу.

Лекція з основ операційних систем.

 • Розуміння, які завдання вирішує операційна система.
 • Розуміння різниці між основними операційними системами.
 • Розуміння процесів та потоків, мʼютексів, семафорів.

Лекція з Linux.

 • Розуміння, як працює файлова система.
 • Розуміння stdout, stderr. Розуміння >, &>, 2>1 тощо.
 • Базові команди у терміналі: робота з файлами, cat, less, tail-f, ps, top, kill.
 • Розуміння пайпінгу.
 • Базові bash-скрипти.

Об'єктно-орієнтовний дизайн

 • Розуміння всіх букв у SOLID.
 • Розуміння основ Unix philosophy.
 • Розуміння tiny types.
 • Розуміння неймовірності, глибоких копій.
 • Перший патерн factory method. Звідси: розуміння приватного конструктора, створення екземпляра статичним способом.
 • Загальне поняття про різницю синхонного та асинхронного програмування

Модуль 3

Модуль 4 Web

 • 54 годинЗанять з ментором
 • 20-30 годинСамостiйної роботи

Багатопотоковість.

 • Розуміння, що таке Thread та Runnable.
 • Розуміння, API потоків.
 • Розуміння, як створити та запустити 1 потік, багато потоків.
 • Розуміння, що таке race condition та dead lock.
 • Розуміння volatile.
 • Розуміння synchronized.
 • Вміння використовувати mutex і semaphore в джаві.
 • Розуміння атомарності операції.
 • Основні кошти в пакеті concurrency.
 • Розуміння, як вирішити проблему dead lock та race condition.
 • Розуміння патерну Observer, слова callback.

Мережі, HTTP, web.

 • Розуміння моделі OSI.
 • Розуміння методів HTTP, їх обмежень.
 • Розуміння headers та cookies.
 • Розуміння життєвого циклу запиту від браузера до програми та назад. Статуси.

Servlets, Chain Of Responsibility.

 • Вміння створити проект з модулями в maven
 • Розуміння, як реалізувати Servlet.
 • Розуміння, як надіслати HTTP запит із curl.
 • Що таке filtrs.
 • Розуміння патерну Chain of Responsibility.

Вступ до теорії мікросервісів.

 • Кластерні менеджери. Поняття масштабування
 • Розуміння, що таке монолітна архітектура, її плюси та мінуси.
 • Розуміння, що таке мікросервісна архітектура та її плюсів та мінусів.

REST API, реалізація REST API

 • Знайомство з web та роутингом http запитів та практика

Введення в спрінг

 • Що таке IoC, DI?
 • Як влаштований контейнер, принцип роботи

Spring boot, MVC і data

 • Для чого потрібний spring - boot
 • Основні моменти при роботі з MVC у Spring
 • Спрінгові репозиторії

Постановка задачі на фінальний проєкт.

 • Розуміння, яке завдання буде вирішуватися.
 • Розуміння, які технології використовуватимуться.
 • Розуміння, що очікується наприкінці.
 • Розуміння, як, де і навіщо писати Javadoc.
 • Продумування архітектурного проекту.
 • Знайомство з Agile

Розробка API. Огляд патернів.

 • Розуміння патернів Proxy, Facade, Bridge, Adapter.
 • Розуміння різниці між цими патернами.

Дипломна робота

 • Час на виконання 30 - 60 годин

Опис

 • Дипломна робота включає в себе реалізацію веб-додатоку або веб-сайту, який містить декілька сторінок. На практичному рівні студенти демострують отримані знання, під час навчання. Використовується робота із базами даних, зазвичай, дані зберігаються в одній із SQL DB і повинні зберігатися між запусками програми.

Захист дипломної роботи

 • Необхідно здати практику,яка передбачає демонстрацію робочого проекту, відповіді на будь-які питання пов'язані з проектом, демонстрацію коду на вимогу. Та окремо здається теорія по усій програмі курсу та по усім темам. Теорія здається у форматі співбесіди на Junior Developer позицію, сторонньому, незадежному експерту. За обидва блоки можна отримати від 0 до 10 балів

Бонус

24

Заняття з англійської мови

тривалість 48 години

test

Тестова співбесіда з технічним спеціалістом

тривалість - 15-30 хв. (під час захисту
дипломної роботи)

Технічний спеціаліст не входить до складу викладачів, які приймали участь під час викладання курсу

Майстер клас по складанню резюме та проходження співбесід

тривалість 3 години

Консультація з рекрутером та тестова співбесіда

тривалість 1 година

Супровід до моменту працевлаштування менеджером, закріпленим за групою

Як проходить навчання

4 кроки до змін у кар'єрі та житті

 • 1

  Крок 1

  Запис на курс

 • 2

  Крок 2

  Навчання

 • 3

  Крок 3

  Випуск

 • 4

  Крок 4

  Працевлаштування

1

Крок 1

Запис на курс

Ще до початку навчання абітурієнт підписує договір зі школою A-Level. У договорі докладно прописані обов’язки студента для отримання сертифіката та гарантованого працевлаштування, а також обов’язки школи про надання якісної освіти та подальшого працевлаштування випускнику.
Ви стаєте нашим студентом одразу після укладання договору та внесення оплати!

2

Крок 2

Навчання

Навчання відбувається у дистанційному режимі. Щоб успішно закінчити курс в IT-школі A-Level, ви маєте відвідувати не менше 80% інтерактивних онлайн-лекцій, виконувати понад 80% домашніх завдань, а також здати всі проміжні модульні роботи, якими закінчується кожен блок курсу.

3

Крок 3

Випуск

Виконавши попередні пункти, ви допускаєтеся до написання та захисту дипломної роботи, яку оцінюють викладачі курсу, адміністрація школи та незалежні спеціалісти. Тільки у разі успішного захисту цієї роботи ви стаєте випускником школи, отримуєте сертифікат за своїм фахом та гарантоване працевлаштування в одну з IT-компаній.

4

Крок 4

Працевлаштування

Якщо ви стали випускником нашої школи та отримали сертифікат про успішне закінчення курсу, школа зобов'язується працевлаштувати вас на позицію trainee або junior спеціаліста протягом 90 днів з моменту закінчення курсу. У разі невиконання цього зобов’язання, школа A-Level поверне вам гроші за весь період навчання.

Ментори курсу

Михайлов Нікіта

Михайлов Нікіта

Java Software Engineer

Senior Software Engineer в компанії eBay Kleinanzeigen. Люблю грати в теніс, на гітарі та серфити. Обожнюю допомагати людям досягати своїх цілей, чим і займаюся викладаючи на курсах A-Level ?

Дивитись повністю
Бібічков Ігор

Бібічков Ігор

Java Software Engineer

Маю загалом більше 5 років комерційного досвіду розробки рішень на технології Java. Захоплююся розробкою розподілених рішень, а також, створенням застосунків на базі Machine Learning, Artificial Intelligence. Останні 4 роки суміщую роботу над проектами та викладання в університеті, а також на курсах. В якості хобі, займаюся психологією, а саме гештальт-терапією. Обожнюю знаходити рішення нетривіальних задач.

Дивитись повністю
Попов Валерій

Попов Валерій

Java Team Lead

Понад 8 років досвіду в ІТ, половина з якого на позиції QA, половина на позиції Java Developer. Наразі обіймаю посаду Team Lead. Здебільшого працюю на проєктах пов’язаних із фінансами. Викладання розглядаю як можливість допомогти іншим і навчитися чогось натомість.

Дивитись повністю
Фунтусов Єгор

Фунтусов Єгор

Java (Hybris/Spartacus) Developer

У розробці з 2016 року. Останні два роки фулстек розробник у компанії EPAM. Пощастило розробляти різноманітне ПЗ, від невеликих мобільних трекінгів реклами до державного документообігу та E-Commerce. Але ще більше люблю викладання і знаю, якою стежкою потрібно пройти людині, щоб отримати заповітну позицію Junior Java Developer

Дивитись повністю
Харін Артем

Харін Артем

Java Software Engineer

Понад 5 років роботи у ролі Software Engineer у найбільших аутсорс компаніях України. Проекти з різних сфер та напрямків. Планомірно рухаюся до управління командою та розширення експертизи у різних галузях розробки ПЗ. Викладання розглядаю як хобі та можливість допомогти іншим у прагненні стати розробником.  

Дивитись повністю
Михайло Горбунов

Михайло Горбунов

Expert Java Engineer

Програміст із сім’ї програмістів. Понад п’ять років досвіду, з них три – викладаю на курсах. Працював як в сервісних, так і в продуктових компаніях, з широким колом технологій та доменів. Видаляти код > читати код >> писати код.

Дивитись повністю
Шморгун Євген

Шморгун Євген

Java Software Engineer

Працюю понад 10 років у різних софтверних компаніях, що спеціалізуються на enterprise. Використовую перед усім Java/Kotlin, а також інші сучасні технології – Docker/Kubernetes/Istio й все, що допомагає автоматизації створення програмного забезпечення. Також надзвичайно цікавлять DevOps-технології. Дуже люблю читати й грати у PlayStation.

Дивитись повністю
Стати ментором

Відгуки від студентів

Валерій Попов

“…Я не розумів Java. Мені все здавалося нудним і надто складним. Але якось мені вдалося здати модуль, після чого всередині раптом щось “клацнуло”. З’явилося сильне бажання вивчити цю мову самостійно. Я зрозумів, що вона може бути цікавою та простою, якщо підійти до навчання по-іншому.”   Мова програмування Java вважається однією з найскладніших для новачків в

Вiдгук повнiстю

Стороженко Денис

Курс з Java був максимально інформативний. Пояснюють доступно і, що головне, кожен крок на практиці закріплюєш. Хлопці круті, студенти теж, одна велика родина!

Вiдгук повнiстю

Шевченко Ірина

Закінчила в A-Level курс Java. Реально, коли прийшла, знань у мене з програмування було НУЛЬ (думала що java і js одне й те саме)))!!! Результат – через рік влаштувалася на роботу!! Було дуже важко, працювала вдома більше ніж по 8 годин на день, але курси дають величезну мотивацію і структуризацію знань, підвищують ефективність процесу навчання!

Вiдгук повнiстю

Гришин Віталій

Вивчав Java самостійно близько року. Потім ходив на співбесіди, але не успішно. Основна проблема була в тому, що знання були не структуровані. Все ж таки вирішив спробувати курси. Після тривалих пошуків вибрав A-level. За шість місяців навчання наша група не пропустила жодного заняття з вини викладача.Так, були вимушені переноси, але жодне заняття не пропало.Загалом я

Вiдгук повнiстю

Юрій Гордієнко

Добрий день! Закінчив Java. Довго визначався з напрямком і зупинився на цій мові програмування. Займатися було дуже цікаво, дні пролітали непомітно. Щоб добре засвоїти матеріал, потрібно багато часу – перегляд лекцій, конспектування, повторення за викладачем написання коду, виконання домашніх завдань і написання модульних робіт + самостійний пошук доп. матеріалу. Ті, хто думають, що вистачить пару

Вiдгук повнiстю

Ковтеба Дмитро

Закінчив курс Java Extended. Все дуже сподобалося. Всі доброзичливі і завжди допоможуть. Під час навчання з викладачем завжди був зв’язок, можу написати будь-коли з будь-яким питанням і отримати допомогу, це дуже круто) По завершенню курсів мені стабільно раз на тиждень надсилали вакансії з порадами з кожної з них. Тому як на мене все дуже круто!!

Вiдгук повнiстю

Юрій Бурда

Закінчив курси та отримав сертифікат A-Level з Java програмування у вересні місяці! Я хотів змінити своє життя та перейти до ІТ сфери, довго вагався з курсами — та у кінці вибрав ці, і не пошкодував! Нам викладав Валерій — найкращий викладач у світі! Заняття були цікаві, та наш викладач взяв мене на роботу ще до закінчення курсів. Усім раджу саме ці курси, якщо ви дійсно хочете отримати знання та знайти роботу за спеціальністю. Велика подяка A-Level та Валерію.

Вiдгук повнiстю

Ваше резюме після проходження курсу

191

Посада:

Trainee Java developer

Logo

Зарплата вiд: 200$


Графік:

Робота в офісі/віддалено

Освіта:

A-Level Ukraine

Професійні навички:

 • JUnit 5
 • SQL, JDBC
 • Concurrency
 • CSS/HTML
 • Thymeleaf
 • Agile/Scrum/Kanban
 • Linux
 • Logging
 • Мережі, HTTP, web
 • Jenkins
 • Spring
 • Spring boot, MVC

Так виглядатиме твій електронний сертифікат

Який ти зможеш додати до свого CV

Інструменти, які ви освоїте

Java Сore_hover

Java Сore

Це найпростіша версія Java, яка встановлює основу для всіх інших видань Java плюс набір суміжних технологій, таких як CORBA, Java VM тощо. Core Java стосується колекції бібліотек, а не просто мови програмування. Це найчистіша форма Java, в першу чергу використовується для розробки загальних настільних додатків. Він забезпечує основну функціональність Java з глибоким знанням самої мови Java.

Maven_hover

Maven

Maven - це інструмент побудови та управління проєктами, який зазвичай використовується в фреймворках, побудованих на Java. Він розроблений Apache Software Foundation. Maven, слово з мови ідиш, означає «збирач знань». Він був введений, щоб зробити процес запуску побудови в Джакартському турбінному проєкті.

Git_hover

Git

Git – це розподілена система контролю версій, яка дозволяє відстежувати історію розробки ПЗ і спільно працювати над складними проєктами з будь-якої точки світу.

Heroku_hover

Heroku

Heroku — це хмарний сервіс, де ви можете розгорнути свій застосунок. Він має дуже простий користувацький інтерфейс, що дозволяє вам сфокусуватися на вивченні своєї платформи.

Spring_hover

Spring

Spring Framework (або коротко Spring) – універсальний фреймворк з відкритим вихідним кодом для Java-платформи.

Java Hibernate_hover

Hibernate

Hibernate - це популярний framework, мета якого пов'язати ОВП та реляційну базу даних. Робота з Hibernate скоротить час розробки проекту порівняно із звичайним jdbc.

Flyway_hover

Flyway

Flyway — це інструмент міграції баз даних із відкритим кодом .

Idea_hover

Idea

Idea - інтегроване середовище розробки програмного забезпечення для багатьох мов програмування, зокрема Java, JavaScript, Python, розроблене компанією JetBrains.

Servlets_hover

Servlets

Servlets є інтерфейсом Java, реалізація якого розширює функціональні можливості сервера. Servlets взаємодіє з клієнтами за допомогою принципу запит-відповідь.

Dockers_hover

Docker

Docker – це програмна платформа для швидкої розробки, тестування та розгортання програм. Docker упаковує програмне забезпечення у стандартизовані блоки, які називаються контейнерами. Кожен контейнер включає все необхідне для застосування: бібліотеки, системні інструменти, код і середовище виконання. Завдяки Docker можна швидко розгортати та масштабувати програми у будь-якому середовищі та зберігати впевненість у тому, що код працюватиме.

Rest_hover

Rest

Rest - архітектурний стиль взаємодії компонентів розподіленої програми у мережі. Іншими словами, REST - це набір правил того, як програмісту організувати написання коду серверного додатка, щоб усі системи легко обмінювалися даними і програму можна було масштабувати.

Postgresql_hover

PostgreSQL

PostgreSQL – об'єктно-реляційна система управління базами даних PostgreSQL – це популярна вільна об'єктно-реляційна система управління базами даних. Базується на мові SQL та підтримує численні можливості.

Mongo_hover

MongoDB

MongoDB - система управління базами даних, яка працює з документоорієнтованою моделлю даних. На відміну від реляційних СУБД, MongoDB не потребує таблиці, схеми або окремої мови запитів. Інформація зберігається як документів чи колекцій.

JUnit 6_hover

JUnit 5

JUnit 5 - це інфраструктура модульного тестування для Java наступного покоління, оснащена безліччю цікавих функцій, включаючи вкладені тести, параметризовані тести, новий API розширення або підтримку Java 8 та багато інших.

JDBC_hover

JDBC

JDBC (англ. Java DataBase Connectivity - з'єднання з базами даних на Java) - платформно незалежний промисловий стандарт взаємодії Java-додатків з різними СУБД, реалізований у вигляді пакету java.sql, що входить до складу Java SE.

Concurrency_hover

Concurrency

Concurrency – це бібліотека класів Java, в якій зібрали спеціальні класи, оптимізовані для роботи з кількох ниток. Ці класи зібрані у пакеті java.util.concurrent.

Thymeleaf_hover

Thymeleaf

Thymeleaf - це шаблонізатор Java XML/XHTML/HTML5, який може працювати як у веб-середовищі, так і не в веб-середовищі. Він краще підходить для обслуговування XHTML/HTML5 на рівні представлення веб-додатків на основі MVC, але він може обробляти будь-який XML-файл навіть у автономних середовищах.

HTML_hover

HTML

Мова гіпертекстової розмітки сторінок, яку застосовують для розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері. Його використовують для того, щоб дати браузеру зрозуміти, як потрібно відображати завантажений сайт або сторінку.

CSS_hover

CSS

CSS (Cascading Style Sheets) або каскадні таблиці стилів — мова опису зовнішнього вигляду документа, написаного за допомогою мови розмітки. Зазвичай використовується для опису оформлення веб-сторінок, написаних мовою розмітки HTML.

SQL_hover

SQL

SQL - це декларативна мова програмування, що використовується для створення, модифікації та управління даними в реляційній базі даних, що керується відповідною системою управління базами даних.

JavaScript_hover

JavaScript

JavaScript - мультипарадигменна мова програмування. Підтримує об'єктно-орієнтований, імперативний та функціональний стилі. Є реалізацією специфікації ECMAScript. JavaScript зазвичай використовується як вбудована мова для програмного доступу до об'єктів додатків.

GitHub_hover

GitHub

GitHub (російською вимовляється як «гітхаб») це онлайн-сервіс зберігання та синхронізації коду для програмістів та розробників додатків. Головною метою цього сервісу є підтримка спільної розробки проектів та контролю версій.

Зарплатнi очiкування

Можливість кар’єрного зростання зі збільшенням заробітної плати як магніт притягує нових спеціалістів у сферу IT. 

Щоб досягти заробітку від $2000 та вище, потрібно пройти шлях від Trainee до Senior. І цей шлях може бути досить стрімким – все залежить лише від вас!

Вже на позиції Trainee ви зароблятимете $200-350. Це період, коли компанія більше інвестує у фахівця, ніж отримує прибутку. Разом з першим заробітком ви будете здобувати неоціненний практичний досвід для подальшого розвитку!

З першого місяця

На позиції Junior лише одна місячна зарплата у $400-1000 дозволить вам повністю покрити шестимісячне навчання на курсі A-Level. Тож гроші повернуться до вас дуже швидко!

за 6 місяців

Коли ви доростете до Middle фахівця, ваш заробіток становитиме вже від $1500 і вище! Домогтися такого результату можна лише за 2 роки старанної роботи та постійного саморозвитку.

за 2-3 роки

Senior – це фахівець, що заробляє від $2000 та вище – залежить від типу компанії, досвіду роботи та ваших цілей. Верхню межу заробітку та кар’єрних сходів визначають лише ваші амбіції – тому не зупиняйтесь на досягнутому!

за 4-5 років

Оплата за весь курс

Java


 • Початок курсу: 27 February
 • Залишилось:11 мiсць

Оплачуй одразу весь курс та заощадь 3 000 гривень

 • Вартiсть курсу при оплатi частинами 27 000 грн
 • Вартiсть курсу при повнiй оплатi 24 000 грн
 • Економiя 3 000 грн

Усього за курс:

24 000грн 27 000грн

Розстрочка вiд школи

Java


 • Початок курсу: 27 February
 • Залишилось:11 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи!
Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перші два місяця навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.

 • Перший платiж: 4 500 грн
 • Далi 5 платежів по: 4 500 грн

Усього за курс:

27 000грн

27 000грн

Покупка частинами вiд “Моно банк”

Java


 • Початок курсу: 27 February
 • Залишилось:11 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи! Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перші два місяця навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.


Усього за курс:

27 000грн

27 000грн

Крок 1. Виберiть спосiб оплати

Сплата за весь курс

Заощадь 3 000 грн сплативши
одразу за весь курс

Розстрочка вiд школи

Не хочеш платити вiдразу?
Скористайся розстрочкою вiд школи
A-Level Ukraine

Покупка частинами вiд
“Моно банк”

Mono icon

вiд 2 до 6 платежiв

Крок 2. Заповнiть контактнi данi

Медiа

Новини IT-школи A-Level

Бажаєте відчути себе у центрі подій нашої IT-школи? Тоді знайомтеся з найактуальнішими новинами, корисними матеріалами, цікавими пропозиціями, думками наших фахівців стосовно професійних питань у блозі A-Level!

Майбутнi заходи

Французька гуманітарна організація ACTED спільно з IT-школою A-Level розширюють можливості українців для роботи в IT!

22.02.2024

Корисне

Стаття повністю

Як успішно пройти співбесіду на позицію .Net/C#?

Підготовка до тестового завдання вимагає не тільки глибокого розуміння .Net/C# та супутніх технологій, але й здатності застосовувати ці знання на практиці. Тому ми радимо регулярно:

Корисне

Стаття повністю

Анімації у Web Design: “живі” сайти для досягнення бізнес-цілей

В епоху цифрових інновацій — анімації у веб-дизайні відіграють ключову роль, перетворюючи статичні сторінки на живі, динамічні та захоплюючі візуальні історії.  Вони не просто прикрашають сайт, але й виконують важливі функціональні завдання, підвищуючи залученість користувачів та покращуючи їхній досвід взаємодії з веб-ресурсом.    Від Loading Animation, що зменшує відчуття очікування, до Parallax-ефектів, які додають глибину

Корисне

Стаття повністю

Інструменти для створення графічного дизайну: порівняння та рекомендації

Які редактори та інструменти ви найчастіше використовуєте для створення графічних елементів?  Чи задовольняють вони усі ваші потреби та задуми? Якщо ні, тоді ця стаття для вас!   Графічний дизайн – це важлива складова для створення візуальних комунікацій у сучасному світі. І в залежності від задач, цілей та потреб — можна використовувати різні інструменти для обробки

Корисне

Стаття повністю

ТОП додатків, які повинен знати тестувальник. Перелік від викладача A-Level

Всім вітаннячка! Мене звати Лоліта Пальоха. У тестуванні я з 2014-го року.  Все почалося з самоосвіти та стажування в компанії EPAM. Зараз я працюю у SoftServe, виступаю на професійних конференціях та викладаю тестування та бізнес аналіз в A-Level!  Деякі мої студенти вже й самі стали Team Lead та мають власних студентів.    За свої роки

Загальні питання

Який формат проведення занять: онлайн чи офлайн?

Заняття у школі проводяться в режимі онлайн.

В які дні та час проводяться заняття?

Заняття у школі проходять двічі на тиждень за наступним розкладом:
понеділок, 19:00-22:00, четвер 19:00-22:00;
вівторок, 19:00-22:00, п'ятниця, 19:00-22:00;
середа, 19:00-22:00, субота, 11:00-14:00.
За яким із трьох видів розкладу займатиметься ваша група, ви можете дізнатися у менеджера по роботі з клієнтами.

Чи є заняття з англійської мови?

Так, на всіх курсах (крім “Основи Програмування”) передбачені безкоштовні заняття з англійської мови. Вони проводяться в неділю - час занять залежить від вашого вихідного рівня англійської мови.

Чи видається сертифікат після навчання?

Так, після успішного завершення навчання ви отримуєте сертифікат про закінчення курсу.

Курс завжди стартує у вказану на сайті дату?

Курс практично завжди стартує у призначену дату.
Винятками можуть бути зовнішні чинники, на які школа не може вплинути. Або якщо в групі не набирається достатня кількість людей, тоді дата старту може бути зсунута на період до 2-х тижнів.

Що відбувається, якщо група не набирається до старту?

Якщо в групі до анонсованої дати старту не набирається 50% студентів, ми зміщуємо дату старту на період до 2 тижнів, про що попереджаємо всіх студентів, які вже записалися до цієї групи. Навіть якщо протягом цього часу ми не набираємо жодної людини - ми все одно стартуємо навчання з тією кількістю студентів, яка є.

Де можна почитати відгуки про школу?

На сторінці кожного курсу є відгуки про курс. Також є сторінка всіх відгуків від компаній-партнерів та окрема спільна сторінка відгуків

Якщо я не маю досвіду, чи можу я навчатися у вашій школі?

Так. У нашій школі всі курси складені таким чином, що ви можете прийти на навчання абсолютно без знань у сфері - але зайвими вони не будуть. З корисною інформацією стосовно різних IT-курсів та напрямів ви можете ознайомитись ще перед навчанням у нашому блозі

Чи можу я почати вчитися з середини курсу?

Так, у вас є така можливість, але для цього вам потрібно буде пройти співбесіду з викладачем, щоб він визначив рівень ваших знань. Також вам потрібно буде здати пройдені модулі, після чого вас допустять до навчання з того місяця, коли ви приєдналися.

Чи можна перевестися на наступний набір, якщо у мене виникли складності, і я зараз не можу відвідувати заняття?

Так, ми практикуємо переведення на наступний потік або на інший напрям, але тільки за умови наявності вільних місць у групі.

Хто ваші викладачі?

Викладачі в нашій школі - це практикуючі фахівці, які працюють в IT-компаніях, з досвідом не менше 3-х років. Кожен викладач проходить 3 етапи співбесіди, а також консультації з навчального процесу перед тим, як буде допущений до викладання в нашій школі.

Який мені потрібен ноутбук для занять?

Стандартний ноутбук для офісної роботи з мінімальними вимогами: процесор i3, ОЗУ мінімум 8гб та SSD 256 Гб.

Чи є у вас зворотний зв'язок на курсах?

Щомісяця адміністрація школи проводить анкетування студентів для збору зворотного зв'язку про викладачів, якість освіти та зручність навчання в нашій школі.

Договір та оплата

Як здійснюється підписання договору зі школою?

Є 3 варіанти підписання договору зі школою:
Договір підписується через електронно-цифровий підпис ПриватБанку та сервісу “paper less”;
Через електронно-цифровий підпис у сервісі “Дія” та електронний сервіс “Вчасно”
Відправлення договору у паперовому вигляді через Нову Пошту для підписання.

Які є види оплати за курси?

Виключно оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок школи.

Який крайній термін сплати за курс?

При щомісячній оплаті - через кожні 8 занять. Тобто: раз на місяць в перше заняття навчального місяця.
Якщо двома частинами, то друга оплата має бути внесена на початку четвертого місяця (на 24-му занятті).

Чи передбачено повернення коштів за курси, якщо я не можу продовжувати навчання?

Згідно з договором, ви можете повернути 50% від вартості непройдених занять, що були оплачені. Повернення можливе з поважної причини та надання документів, що її підтверджують.

Чи можна ознайомитись з договором до запису на курс?

Так, ви можете звернутися з таким запитом до нашого менеджера. Ми надішлемо приклад договору на електронну пошту або в Telegram.

Чи можна сплатити готівкою?

Ні, оплата проводиться тільки на розрахунковий рахунок.

Працевлаштування

Як відбувається працевлаштування?

Школа веде студента від початку пошуку роботи до отримання ним офера, бере участь у всіх етапах співбесіди в кожній компанії. Школа надає додаткове заняття зі складання резюме та допомагає у комунікації з HR/Rec. Ближче до фіналу навчання рекрутер школи збирає резюме та подає на співбесіди до компаній-партнерів, які вже мають відкриті позиції та знають рівень наших студентів. Вони лояльно ставляться до студентів школи, оскільки багато випускників A-Level вже потрапили до наших партнерів.

Куди ви працевлаштовуєте?

Основні компанії, в які ми працевлаштовуємо випускників - це наші партнери, з якими ви можете ознайомитися на сайті A-Level.

Які умови потрібно виконати, щоб бути працевлаштованим?

Отримати сертифікат про успішне проходження курсів. Також обов'язковою умовою є відвідування занять з англійської мови.
Студент має брати активну участь в процесі працевлаштування: ходити на співбесіди, виконувати тестові завдання і давати фідбек школі по кожному етапу, щоб ми могли вже в процесі підкоригувати проблемні моменти.

На всіх курсах є гарантія працевлаштування?

На багатьох наших напрямках є працевлаштування, проте, на жаль, не на всіх. Але ми працевлаштовуємо на всіх напрямках, незалежно від гарантії. Найважливіше - це знання та бажання самого студента!

Чи можу я вибрати компанію для працевлаштування?

Студент може написати свої побажання - ми намагатимемося знайти максимально схожу до них компанію серед наших партнерів. Проте, найголовніше - це знайти першу роботу для наших студентів! На жаль, не завжди є крутий вибір.

Якщо я сам знайду роботу після курсу, мені повернуть гроші?

Ні, повернення коштів з цієї причини не передбачене.Найголовніша мета школи - це можливість для випускників знайти першу роботу. Але якщо студент знаходить роботу самостійно, ми вважаємо, що умови договору виконані, оскільки головна мета здійснена.

Профорієнтація

Як вибрати курс?

Ви можете звернутися за консультацією до адміністрації школи за телефоном або в Telegram. Адміністрація школи проведе консультацію, визначить ваші сильні сторони та допоможе обрати напрям. Також з описом кожного напряму ви можете ознайомитись у нашому блозі в статтях від викладачів та студентів

Де можна детальніше ознайомитися з курсами та технологіями, що вивчаються на них?

На кожній сторінці курсу є програма навчання та детальна інформація про технології, що вивчаються. Також ви можете прочитати детальніше про курси в нашому блозі в рубриці “курс очима викладача”

Чи можна поспілкуватися з викладачами до старту курсу?

Такої можливості немає, але ви можете ознайомитися з викладачами та школою на наших відкритих заняттях, які ми проводимо щомісяця. Стежте за нашими соцмережами та анонсами заходів. Також ви можете підписатися на розсилку, щоб не пропустити повідомлення про наші заходи.
Крім того, познайомитися з викладачами можна в нашому блозі

Процес навчання

Наскільки програми курсів в A-Level актуальні?

Програми курсів коригуються щомісяця: відповідно до нових трендів та оновлень технологій, які передбачені на курсах. Ви можете бути впевнені, що програма буде актуальною на той момент, коли ви будете навчатися на курсах.

На що більше робиться наголос у програмі курсів: на практику чи теорію?

Основний упор у нашій школі робиться на практику, щоб на момент випуску у вас був досвід роботи в команді з практичними завданнями. Завдяки цьому в реальному проєкті ви зможете почувати себе комфортно.

Чи є зв'язок із викладачем у позаурочний час?

Звичайно, ви можете зв'язатися з викладачем у будь-який денний час і, по можливості, він вам відповість. Враховуйте, що наші викладачі - це практикуючі фахівці, які працюють у компаніях. Але ваше питання не залишиться без відповіді у будь-якому випадку.

Чи зберігається запис заняття, якщо я не зміг бути на ньому присутнім?

Так, кожне заняття записується. Ви матимете можливість переглянути заняття за потребою, якщо не змогли бути присутніми.

Чи надаватимуться методичні матеріали для повторення?

Після кожного заняття від викладача ви отримуватимете всі методичні матеріали, презентації, які використовувалися на занятті, а також додаткову літературу для самостійного вивчення.

А є домашні завдання?

Так, домашнім завданням приділяється окрема увага - їх буде багато.

Як проводяться заняття?

Заняття проводяться в режимі online через платформу Google meet.

Як ведеться комунікація з викладачами, групою та адміністрацією школи?

Комунікація ведеться через Telegram групу та електронну пошту.

Як часто проводяться зрізи знань (модулі)?

Модулі можуть проводитись у різні відрізки часу - залежно від курсу. Але в більшості випадків це - раз на місяць.

Чи видаватимуться додаткові методичні матеріали для самостійного вивчення?

Звісно так - таких матеріалів буде велика кількість.

Чи буде у мене якесь портфоліо після випуску зі школи?

Так, на кожному курсі студенти розробляють кілька невеликих проєктів та один великий - випускний. Всі ці проєкти будуть складати ваше портфоліо.