Про курс

Full Stack – це напрям в IT, який дозволить вам стати універсальним розробником в команді та реалізовувати свої здібності у найрізноманітніших проєктах. 

Особливість курсу Full Stack полягає у тому, що ви зможете отримати навички, необхідні для створення веб-додатків з нуля і до завершення. Тобто, опануєте розробку як Front-end (клієнтської частини), так і Backend (серверної частини) веб-додатків. 

 

Під час своєї роботи Full Stack розробники використовують різноманітні інструменти, мови та технології, зокрема: HTML, CSS, JavaScript, Node.js, бази даних тощо. Саме тому на курсі ми приділяємо особливу увагу опануванню та відточуванню практичних навичок за цими темами, щоб ваші знання відповідали вимогам ринку праці.

А володіння навичками як на фронтенді, так і на бекенді, дозволять вам вибирати роботу на будь-якому з етапів розробки або навіть працювати як незалежні розробники!

Наші випускники можуть ефективно поєднувати різні технології та ідеї для створення інноваційних веб-додатків та робити вагомий внесок у розвиток IT-галузі.

Крім того, під час навчання на курсі Full Stack ми приділяємо велику увагу не тільки технічним знанням та навичкам, а й іншим важливим аспектам: вивченню англійської, вмінню писати резюме та проходити всі етапи співбесід, наповнюванню портфоліо, захисту особистого проєкту тощо. Тому випускники A-Level є більш конкурентоспроможними та впевненими кандидатами на ринку праці та швидше досягають кар’єрного зростання за умови високої вмотивованості!

Програма курсу

На вас чекає практика на основі реальних кейсів.
Навчання у нас можна прирівняти до року роботи.

50 Занять

тривалість 150 годин

23 Домашніх завдань

час на виконання 70-130 годин

3 Модульнi роботи

час на виконання 40-50 годин

Модуль 1 Верстка

 • 30 годинЗанять з ментором
 • 20-30 годинСамостiйної роботи

Знайомство з HTML

 • Роль FrontEnd у світі IT. Взаємодія "фронту" з "беком" і дизайнером.
 • Етапи життя проєкту
 • Інструменти для розробки (редактор коду, Photoshop, devTools)
 • Рендеринг сторінки
 • Базові принципи верстки. Кросбраузерність і валідність - що це і чому це важливо
 • Браузери
 • Структура HTML-документа
 • Взаємини блоків: вкладений, дочірній, сусідній, батьківський

CSS

 • Що таке CSS
 • Способи завдання стилів
 • Селектори CSS.
 • Каскад ("вага" селекторів)
 • Комбінування та угруповання селекторів. Ієрархія селекторів. Успадкування. Значення inherit
 • Вбудовані стилі браузерів. CSS reset.
 • Блокова модель
 • border
 • Властивість display
 • Потік
 • Властивість float
 • Позиціювання
 • Властивість overflow
 • Властивість transition
 • Властивість transform
 • CSS3-анімація

CSS-Flex-box

 • Вбудовані стилі браузера
 • Блокова модель
 • border
 • Box-sizing
 • Властивість display
 • Потік
 • Властивість float
 • clearfix
 • Властивість overflow

Responsive

 • Adaptive & Responsive
 • Види "девайсів"
 • CSS-інструменти для респонсування
 • Налаштування для респонсування сторінки
 • Медіа-запити CSS
 • Breakpoints (контрольні точки)
 • Навігація на сайті
 • Pixel Perfect

Практична верстка

 • Social networks за допомогою SVG-іконок
 • Шрифти та їх підключення
 • Практична верстка

GIT

 • Основи: команда diff
 • Системи контролю версій
 • Команда init
 • Статуси файлів, команди status, add, commit, config, log
 • Робота із віддаленим репозиторієм, ssh, ключі
 • Основні команди

Linux

 • WHO IS OPERATION SYSTEM
 • UNIXWAY
 • Automation, scripting, network tools (ssh, rsync, ftp, telnet)
 • Networking
 • Docker
 • Docker-compose

Bootstrap

 • Framework. Що? Навіщо? Чому?
 • Bootstrap: встановлення, налаштування
 • Компоненти Bootstrap
 • Утиліти (Utilities)

Модуль 1

Модуль 2 JavaScript

 • 66 годинЗанять з ментором
 • 35-40 годинСамостiйної роботи

Загальний вступ. Знайомство з JavaScript

 • Калькулятор
 • Вирази
 • Властивості виразів
 • Змінні
 • Присвоєння
 • Блоки коду
 • Отладка

Вступ до типів даних. Числа та порожні типи.

 • Типи даних
 • Числа
 • Операції та вирази з числами
 • Спеціальні значення
 • Пусті типи даних

Рядки

 • Устройство рядку
 • Літерали рядків
 • Базові операції з рядками
 • Сhaining
 • Знайомство з регулярними виразами

Boolean та логічні вирази

 • Boolean
 • Приведення до типу Boolean
 • Тернарний оператор
 • АБО (||, ??), І (&&)
 • Знайомство з умовами `if-else`

Масиви

 • Hoisting (Підняття)
 • Масиви
 • Черги та стеки
 • Посилання
 • Деструктуризація
 • Цикл for...of
 • Ітеруючі методи масивів

Об'єкти

 • Об'єкти огляд
 • Літерали для створення об'єктів
 • Робота зі значеннями в об'єкті
 • Посилання
 • Spread (...)
 • Деструктуризація
 • Ключове слово in
 • Цикл `for ... in`
 • Знайомство з JSON
 • Упорядкованість ключів в об'єктах
 • Висновки

Функції

 • Знайомство: Функції, дії
 • Вирази пов'язані з функціями
 • Рівні абстракції
 • Стрілкові функції =>
 • Виклик
 • Callback

Висновок про синтаксис, типи даних і вирази. Знайомство з DOM

 • Огляд
 • Деревовидність коду та його ефекти
 • Відокремленість
 • Незалежність та зв'язність коду
 • Визначення типу значення (typeof та .constructor.name)
 • Вирази
 • Аксіоми

Розгалуження (if та switch)

 • Розгалуження (if і switch)
 • Блоки коду
 • if-else
 • switch-case

Цикли

 • Визначення
 • Загальна структура циклів
 • while, do .... while
 • for
 • for .... of
 • for .... in
 • Загальні підходи до написання циклів
 • Нескінченні цикли, що не запускаються
 • Ітеруючі методи масивів

Замикання

 • Області видимості
 • Замикання
 • Let Over Lambda (LOL)
 • Як користуватися замиканнями
 • Які проблеми вирішують замикання
 • This в стрілочних
 • Стандартні помилки
 • JS реалізація ООП: замикання теж об'єкти

Redux і друга частина DOM

ФООП

 • Принципи ООП
 • Функціональне ООП
 • Знайомство з new, та прототипами
 • Приховування (інкапсуляція)
 • Стан

Рекурсія try-catch-finally

Асинхронна архітектура браузера. Promise

 • Асинхронна архітектура браузера
 • WebAPI
 • Мережеві можливості браузера
 • Promise: ідея стан, результат
 • `then`, `catch`, `finally`
 • Що сприймає та повертає `then` та інші методи промісу

Async, Await. Паралельність vs послідовність

 • Async, Await
 • Паралельність та Послідовність
 • Хронологія роботи та результат асинхронної функції
 • Схожість із звичайними функціями
 • Симетрія виклику
 • Використання .then та .catch спільно з await
 • Коли використовувати послідовний або паралельний сценарій виконання коду і як цим керувати

REST, GraphQL та JWT

 • Загальний огляд розповсюджених сучасних мережевих API.
 • REST - простий та нестандартизований
 • GraphQL більш потужний
 • Яким чином сервер відрізняє користувачів від анонімів та один від іншого

Redux Thunk та CombineReducers. Модульне завдання

 • Просунутий Redux - сценарії роботи з Redux та засоби об'єднання ред'юсерів.
 • Підготовка до модульного завдання

Генератори

ООП, Прототипне ООП, ES6 класи

 • Принципи ООП
 • Будова JS Класів - Конструктори та Прототипи
 • Наслідування

Консультаційні заняття

Модуль 2

Модуль 3 Node

 • 27 годинЗанять з ментором
 • 15-20 годинСамостiйної роботи

Вступ

 • Що є ядро ​​та API
 • Що є в ноді
 • Серверне господарство
 • Файли. Бази. Мережа
 • npm
 • Підходи до реалізації обробки безлічі клієнтів
 • Мультитред
 • Async/coroutines
 • Потоки

Мережа та Express

 • Що і навіщо?
 • MVC
 • REST
 • + && -
 • File Upload
 • Alternatives
 • JSON-RPC
 • graphql

Знайомство з СКБД. NoSQL. MongoDB. ODM

 • Mongo та mongoose

SQL СКБД. MariaDB/MYSQL. DDL

 • Datatypes
 • Data Definition Language
 • CREATE DATABASE && TABLES
 • CRUD (create-read-update-delete)

SQL СКБД. MariaDB/MYSQL. DML. Знайомство з ORM

 • INSERT, DELETE, SELECT, JOINS
 • Sequelize

JWT Аутентифікація, знайомство з GraphQL

 • Як працює аутентифікація
 • Як створити та підписати JWT Token
 • Різниця між GraphQL та REST
 • Базовий каркас GraphQL

Захист модульноi роботи

Модуль 4 React

 • 27 годинЗанять з ментором
 • 15-20 годинСамостiйної роботи

Вступ. Загальний огляд, шаблонiзацiя та JSX.

 • Загальний огляд: Що таке React та якi проблеми вiн вирiшує
 • Шаблонiзацiя. Що повинні вмiти шаблонiзатори
 • Верстка та JSX
 • children
 • JSX синтаксис. Toolchain. Пошук та замiна
 • Ланцюжок JSX => React.createElement => VirtualDOM
 • Можливостi та особливостi JSX

Стан

 • Коли оновлюється (перевикликається) компонент React
 • Стан
 • Програмний інтерфейс компоненту
 • Проблеми функцiональних компонентiв

Життєвий шлях та цикл, Компоненти-класи

 • Життевий шлях та цикл
 • ref
 • Аксiоми React
 • Мінімальний компонент-клас, Пропс, Стан в компонентах-класах
 • Життевий шлях та цикл

Засоби комбiнування коду в React

 • Controlled Components
 • Контейнери та презентори
 • Render Prop
 • High Order Component (HOC)
 • Custom Hooks

Routing та Redux

 • Router
 • Route
 • Link
 • Параметри
 • Redirect
 • Hooks
 • Redux
 • connect
 • useDispatch
 • useSelector

Redux Toolkit

 • Redux Toolkit
 • RTK-Query
 • redux-persist

Випуск

Дипломна робота

 • Час на виконання 25 - 30 годин

Опис

 • Дипломна робота включає в себе створення сайту. Сайт має містити: реєстрацію та логін, індивідуальний кабінет (залежить від конкретного проєкту), роутинг, захищений роутинг за наявності ролей на беку, заливка файлів, структурне розташування коду на диску, один із фреймворків або своя верстка: Bootstrap, Ant Design. Структурна верстка, розбиття на компоненти за суттю. Сховище, Redux + кілька ред'юсерів, серверна взаємодія та тривалі сценарії: actionCreator + Thunk або Saga, робота з беком.

Захист дипломної роботи

 • Необхідно здати практику, передбачає демонстрацію робочого проєкту, відповіді на будь-які питання пов'язані з проєктом, демонстрацію коду на вимогу. Та здати співбесіду на Junior Developer, сторонньому, незалежному експерту За обидва блоки можна отримати від 0 до 10 балів

Бонус

24

Заняття з англійської мови

тривалість 48 години

test

Тестова співбесіда з технічним спеціалістом

тривалість - 15-30 хв. (під час захисту
дипломної роботи)

Технічний спеціаліст не входить до складу викладачів, які приймали участь під час викладання курсу

Майстер клас по складанню резюме та проходження співбесід

тривалість 3 години

Консультація з рекрутером та тестова співбесіда

тривалість 1 година

Супровід до моменту працевлаштування менеджером, закріпленим за групою

Як проходить навчання

4 кроки до змін у кар'єрі та житті

 • 1

  Крок 1

  Запис на курс

 • 2

  Крок 2

  Навчання

 • 3

  Крок 3

  Випуск

 • 4

  Крок 4

  Працевлаштування

1

Крок 1

Запис на курс

Ще до початку навчання абітурієнт підписує договір зі школою A-Level. У договорі докладно прописані обов’язки студента для отримання сертифіката та гарантованого працевлаштування, а також обов’язки школи про надання якісної освіти та подальшого працевлаштування випускнику.
Ви стаєте нашим студентом одразу після укладання договору та внесення оплати!

2

Крок 2

Навчання

Навчання відбувається у дистанційному режимі. Щоб успішно закінчити курс в IT-школі A-Level, ви маєте відвідувати не менше 80% інтерактивних онлайн-лекцій, виконувати понад 80% домашніх завдань, а також здати всі проміжні модульні роботи, якими закінчується кожен блок курсу.

3

Крок 3

Випуск

Виконавши попередні пункти, ви допускаєтеся до написання та захисту дипломної роботи, яку оцінюють викладачі курсу, адміністрація школи та незалежні спеціалісти. Тільки у разі успішного захисту цієї роботи ви стаєте випускником школи, отримуєте сертифікат за своїм фахом та гарантоване працевлаштування в одну з IT-компаній.

4

Крок 4

Працевлаштування

Якщо ви стали випускником A-Level та отримали сертифікат про успішне закінчення курсу, школа допомагає вам знайти вакансії в IT-компаніях за новим фахом на позицію trainee або junior спеціаліста. Рекрутинговий відділ консультує вас з питань складання резюме та проходження співбесід, за можливістю пропонує актуальні вакансії.

Ментори курсу

Роман Присяжнюк

Роман Присяжнюк

8 років fullstack розробки на 5 мовах програмування, техлід, ментор, в IT викладаю вже 5 років, бачу в цьому розвиток суспільства, і радий робити свій внесок. Поважаю людей які які не стоять на місці та працюють за для власного успіху.

Дивитись повністю
Стати ментором

Відгуки від студентів

Юрченко Арсеній

Закінчив курс фулстак js. На мою скромну думку, якщо ви повний новачок у веб-програмуванні, то краще вам вибрати курс фронтенд, так як досить складно розібратися повною мірою з усіма технологіями, що надаються в курсі фулстак за півроку. Загалом курсом задоволений. Викладачі, подача інформації, матеріали – все на найвищому рівні! Дякую команді  за допомогу в навчанні

Вiдгук повнiстю

Новіков Олег

Всім привіт, місяць тому закінчив курси A-level за напрямком full-stack JS, і вже через 3 тижні отримав оффер, за що хочу подякувати курсам A-level. Якби не мій «так собі англійський» думаю оффер був би отриманий швидше), але це дрібниці. На курсах дається гарна база знань, всі технології якими нас навчали, застосовуються у повсякденному житті IT-компаній,

Вiдгук повнiстю

Анастасія

Місяць тому закінчила курси і вже другий тиждень працюю, хоча в процесі навчання думала іноді, що не впораюся… Але не здалася, закінчила, за час написання проекту багато зрозуміла. Інформація дуже багато на fullstack. дякую, сподіваюся я в цій сфері на довго)

Вiдгук повнiстю

Акулов Дмитро

Я пройшов курс Full Stack JS, який тривав шість місяців. Через півтора місяці після закінчення — я знайшов роботу React розробником. Я в жодному разі не шкодую про витрачений час і гроші на цей курс. На курсі потрібно витрачати час на навчання! Тому якщо вчитися (а якість інформації, що дається актуальна і хороша), то ви

Вiдгук повнiстю

Пономаренко Олег

Завершив курс навчання FullStack JS і влаштувався працювати за тією спеціальності, яку вивчав. Хочу подякувати викладачам A-Level за те, що дані мені в процесі навчання знання виявилися актуальними та затребуваними на сучасному ринку праці. А також хочу подякувати співробітникам A-Level, які допомагали необхідними консультаціями з пошуку та влаштування на роботу.

Вiдгук повнiстю

Петченка Богдан

Для мене A-level – це місце, до якого завжди приємно приходити. Закінчив курс Full Stack JS. Велике спасибі викладачам, у яких вистачає терпіння та майстерності, щоб знайти підхід до кожного та відповісти на +100500 питань. Так само менеджерам, які протягом усього курсу трясуться, щоб усім було комфортно навчатися і рекрутерам, які розкажуть як поводитися на

Вiдгук повнiстю

Ваше резюме після проходження курсу

192

Посада:

Trаinee Full Stack JS developer

Logo

Зарплата вiд: 200$


Графік:

Робота в офісі/віддалено

Освіта:

A-Level Ukraine

Професійні навички:

 • HTML & CSS (adaptive & responsive layouts)
 • SCSS/SASS
 • Git
 • Figma
 • JavaScript (DOM API, ES6+)
 • TypeScript
 • REST api
 • AJAX & HTTP
 • ReactJS (Hooks, Context API, React-Router, Redux, Thunks/Sagas)
 • Node.js
 • Basic knowledge of data structures and algorithms
 • KISS, DRY, SOLID
 • ООП

Так виглядатиме твій електронний сертифікат

Який ти зможеш додати до свого CV

Інструменти, які ви освоїте

HTML_hover

HTML 5

Мова гіпертекстової розмітки сторінок, яку застосовують для розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері. Його використовують для того, щоб дати браузеру зрозуміти, як потрібно відображати завантажений сайт або сторінку.

CSS_hover

CSS 3

Мова гіпертекстової розмітки сторінок, яку застосовують для розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері. Його використовують для того, щоб дати браузеру зрозуміти, як потрібно відображати завантажений сайт або сторінку.

bootstrap_hover

Bootstrap

Мова гіпертекстової розмітки сторінок, яку застосовують для розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері. Його використовують для того, щоб дати браузеру зрозуміти, як потрібно відображати завантажений сайт або сторінку.

JavaScript_hover

JavaScript

JavaScript - мультипарадигменна мова програмування. Підтримує об'єктно-орієнтований, імперативний та функціональний стилі. Є реалізацією специфікації ECMAScript. JavaScript зазвичай використовується як вбудована мова для програмного доступу до об'єктів додатків.

git_hover

Git

Git – це розподілена система контролю версій, яка дозволяє відстежувати історію розробки ПЗ і спільно працювати над складними проєктами з будь-якої точки світу.

github_hover

GitHub

GitHub (українською вимовляється як «гітхаб») це онлайн-сервіс зберігання та синхронізації коду для програмістів та розробників додатків. Головною метою цього сервісу є підтримка спільної розробки проектів та контролю версій.

Linux_hover

Linux

Linux - це сімейство операційних систем (ОС), що працюють на основі однойменного ядра. Немає жодної операційної системи Linux, як, наприклад, Windows або MacOS. Є безліч дистрибутивів (набір файлів, необхідні установки ПЗ), виконують конкретні завдання.

react_hover

React

React (іноді React.js або ReactJS) — JavaScript-бібліотека з відкритим вихідним кодом для розробки інтерфейсів користувача. React розробляється і підтримується Facebook, Instagram і спільнотами окремих розробників і корпорацій.
React може використовуватися для розробки односторінкових та мобільних додатків. Його мета — надати високу швидкість розробки, простоту та масштабованість.

codepen_hover

CodePen

CodePen — інтернет-спільнота, створена для тестування та показу сніпетів на основі HTML, CSS та JavaScript. Спільнота була створена у 2012 році розробниками Алексом Вазкуезом, Тімом Сабатом та веб-дизайнером Крісом Койєром.

Redux_hover

Redux

Redux — бібліотека для JavaScript з відкритим кодом, призначена для керування станом програми. Найчастіше використовується у зв'язці з React чи Angular для розробки клієнтської частини. Містить низку інструментів, що дозволяють значно спростити передачу даних сховища через контекст.

Зарплатнi очiкування

Можливість кар’єрного зростання зі збільшенням заробітної плати як магніт притягує нових спеціалістів у сферу IT. 

Щоб досягти заробітку від $2000 та вище, потрібно пройти шлях від Trainee до Senior. І цей шлях може бути досить стрімким – все залежить лише від вас!

Вже на позиції Trainee ви зароблятимете $200-300. Це період, коли компанія більше інвестує у фахівця, ніж отримує прибутку. Разом з першим заробітком ви будете здобувати неоціненний практичний досвід для подальшого розвитку!

З першого місяця

На позиції Junior лише одна місячна зарплата у $300-800 дозволить вам повністю покрити шестимісячне навчання на курсі A-Level. Тож гроші повернуться до вас дуже швидко!

за 4 місяці

Коли ви доростете до Middle фахівця, ваш заробіток становитиме вже від $800 і вище! Домогтися такого результату можна лише за 2 роки старанної роботи та постійного саморозвитку.

за 2-3 роки

Senior – це фахівець, що заробляє від $2000 та вище – залежить від типу компанії, досвіду роботи та ваших цілей. Верхню межу заробітку та кар’єрних сходів визначають лише ваші амбіції – тому не зупиняйтесь на досягнутому!

за 4-5 років

Оплата за весь курс

Full Stack


 • Початок курсу: 26 March
 • Залишилось:16 мiсць

Оплачуй одразу весь курс та заощадь 3 000 гривень

 • Вартiсть курсу при оплатi частинами 27 000 грн
 • Вартiсть курсу при повнiй оплатi 24 000 грн
 • Економiя 3 000 грн

Усього за курс:

24 000грн 27 000грн

Розстрочка вiд школи

Full Stack


 • Початок курсу: 26 March
 • Залишилось:16 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи!
Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перший місяць навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.

 • Перший платiж: 4 500 грн
 • Далi 5 платежів по: 4 500 грн

Усього за курс:

27 000грн

27 000грн

Покупка частинами вiд “Моно банк”

Full Stack


 • Початок курсу: 26 March
 • Залишилось:16 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи!
Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перший місяць навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.


Усього за курс:

27 000грн

27 000грн

Крок 1. Виберiть спосiб оплати

Сплата за весь курс

Заощадь 3 000 грн сплативши
одразу за весь курс

Розстрочка вiд школи

Не хочеш платити вiдразу?
Скористайся розстрочкою вiд школи
A-Level Ukraine

Покупка частинами вiд
“Моно банк”

Mono icon

вiд 2 до 6 платежiв

Крок 2. Заповнiть контактнi данi

Медiа

Новини IT-школи A-Level

Бажаєте відчути себе у центрі подій нашої IT-школи? Тоді знайомтеся з найактуальнішими новинами, корисними матеріалами, цікавими пропозиціями, думками наших фахівців стосовно професійних питань у блозі A-Level!

Майбутнi заходи

Французька гуманітарна організація ACTED спільно з IT-школою A-Level розширюють можливості українців для роботи в IT!

22.02.2024

Корисне

Стаття повністю

Як успішно пройти співбесіду на позицію .Net/C#?

Підготовка до тестового завдання вимагає не тільки глибокого розуміння .Net/C# та супутніх технологій, але й здатності застосовувати ці знання на практиці. Тому ми радимо регулярно:

Корисне

Стаття повністю

Анімації у Web Design: “живі” сайти для досягнення бізнес-цілей

В епоху цифрових інновацій — анімації у веб-дизайні відіграють ключову роль, перетворюючи статичні сторінки на живі, динамічні та захоплюючі візуальні історії.  Вони не просто прикрашають сайт, але й виконують важливі функціональні завдання, підвищуючи залученість користувачів та покращуючи їхній досвід взаємодії з веб-ресурсом.    Від Loading Animation, що зменшує відчуття очікування, до Parallax-ефектів, які додають глибину

Корисне

Стаття повністю

Інструменти для створення графічного дизайну: порівняння та рекомендації

Які редактори та інструменти ви найчастіше використовуєте для створення графічних елементів?  Чи задовольняють вони усі ваші потреби та задуми? Якщо ні, тоді ця стаття для вас!   Графічний дизайн – це важлива складова для створення візуальних комунікацій у сучасному світі. І в залежності від задач, цілей та потреб — можна використовувати різні інструменти для обробки

Корисне

Стаття повністю

ТОП додатків, які повинен знати тестувальник. Перелік від викладача A-Level

Всім вітаннячка! Мене звати Лоліта Пальоха. У тестуванні я з 2014-го року.  Все почалося з самоосвіти та стажування в компанії EPAM. Зараз я працюю у SoftServe, виступаю на професійних конференціях та викладаю тестування та бізнес аналіз в A-Level!  Деякі мої студенти вже й самі стали Team Lead та мають власних студентів.    За свої роки

Загальні питання

Який формат проведення занять: онлайн чи офлайн?

Заняття у школі проводяться в режимі онлайн.

В які дні та час проводяться заняття?

Заняття у школі проходять двічі на тиждень за наступним розкладом:
понеділок, 19:00-22:00, четвер 19:00-22:00;
вівторок, 19:00-22:00, п'ятниця, 19:00-22:00;
середа, 19:00-22:00, субота, 11:00-14:00.
За яким із трьох видів розкладу займатиметься ваша група, ви можете дізнатися у менеджера по роботі з клієнтами.

Чи є заняття з англійської мови?

Так, на всіх курсах (крім “Основи Програмування”) передбачені безкоштовні заняття з англійської мови. Вони проводяться в неділю - час занять залежить від вашого вихідного рівня англійської мови.

Чи видається сертифікат після навчання?

Так, після успішного завершення навчання ви отримуєте сертифікат про закінчення курсу.

Курс завжди стартує у вказану на сайті дату?

Курс практично завжди стартує у призначену дату.
Винятками можуть бути зовнішні чинники, на які школа не може вплинути. Або якщо в групі не набирається достатня кількість людей, тоді дата старту може бути зсунута на період до 2-х тижнів.

Що відбувається, якщо група не набирається до старту?

Якщо в групі до анонсованої дати старту не набирається 50% студентів, ми зміщуємо дату старту на період до 2 тижнів, про що попереджаємо всіх студентів, які вже записалися до цієї групи. Навіть якщо протягом цього часу ми не набираємо жодної людини - ми все одно стартуємо навчання з тією кількістю студентів, яка є.

Де можна почитати відгуки про школу?

На сторінці кожного курсу є відгуки про курс. Також є сторінка всіх відгуків від компаній-партнерів та окрема спільна сторінка відгуків

Якщо я не маю досвіду, чи можу я навчатися у вашій школі?

Так. У нашій школі всі курси складені таким чином, що ви можете прийти на навчання абсолютно без знань у сфері - але зайвими вони не будуть. З корисною інформацією стосовно різних IT-курсів та напрямів ви можете ознайомитись ще перед навчанням у нашому блозі

Чи можу я почати вчитися з середини курсу?

Так, у вас є така можливість, але для цього вам потрібно буде пройти співбесіду з викладачем, щоб він визначив рівень ваших знань. Також вам потрібно буде здати пройдені модулі, після чого вас допустять до навчання з того місяця, коли ви приєдналися.

Чи можна перевестися на наступний набір, якщо у мене виникли складності, і я зараз не можу відвідувати заняття?

Так, ми практикуємо переведення на наступний потік або на інший напрям, але тільки за умови наявності вільних місць у групі.

Хто ваші викладачі?

Викладачі в нашій школі - це практикуючі фахівці, які працюють в IT-компаніях, з досвідом не менше 3-х років. Кожен викладач проходить 3 етапи співбесіди, а також консультації з навчального процесу перед тим, як буде допущений до викладання в нашій школі.

Який мені потрібен ноутбук для занять?

Стандартний ноутбук для офісної роботи з мінімальними вимогами: процесор i3, ОЗУ мінімум 8гб та SSD 256 Гб.

Чи є у вас зворотний зв'язок на курсах?

Щомісяця адміністрація школи проводить анкетування студентів для збору зворотного зв'язку про викладачів, якість освіти та зручність навчання в нашій школі.

Договір та оплата

Як здійснюється підписання договору зі школою?

Є 3 варіанти підписання договору зі школою:
Договір підписується через електронно-цифровий підпис ПриватБанку та сервісу “paper less”;
Через електронно-цифровий підпис у сервісі “Дія” та електронний сервіс “Вчасно”
Відправлення договору у паперовому вигляді через Нову Пошту для підписання.

Які є види оплати за курси?

Виключно оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок школи.

Який крайній термін сплати за курс?

При щомісячній оплаті - через кожні 8 занять. Тобто: раз на місяць в перше заняття навчального місяця.
Якщо двома частинами, то друга оплата має бути внесена на початку четвертого місяця (на 24-му занятті).

Чи передбачено повернення коштів за курси, якщо я не можу продовжувати навчання?

Згідно з договором, ви можете повернути 50% від вартості непройдених занять, що були оплачені. Повернення можливе з поважної причини та надання документів, що її підтверджують.

Чи можна ознайомитись з договором до запису на курс?

Так, ви можете звернутися з таким запитом до нашого менеджера. Ми надішлемо приклад договору на електронну пошту або в Telegram.

Чи можна сплатити готівкою?

Ні, оплата проводиться тільки на розрахунковий рахунок.

Працевлаштування

Як відбувається працевлаштування?

Школа веде студента від початку пошуку роботи до отримання ним офера, бере участь у всіх етапах співбесіди в кожній компанії. Школа надає додаткове заняття зі складання резюме та допомагає у комунікації з HR/Rec. Ближче до фіналу навчання рекрутер школи збирає резюме та подає на співбесіди до компаній-партнерів, які вже мають відкриті позиції та знають рівень наших студентів. Вони лояльно ставляться до студентів школи, оскільки багато випускників A-Level вже потрапили до наших партнерів.

Куди ви працевлаштовуєте?

Основні компанії, в які ми працевлаштовуємо випускників - це наші партнери, з якими ви можете ознайомитися на сайті A-Level.

Які умови потрібно виконати, щоб бути працевлаштованим?

Отримати сертифікат про успішне проходження курсів. Також обов'язковою умовою є відвідування занять з англійської мови.
Студент має брати активну участь в процесі працевлаштування: ходити на співбесіди, виконувати тестові завдання і давати фідбек школі по кожному етапу, щоб ми могли вже в процесі підкоригувати проблемні моменти.

На всіх курсах є гарантія працевлаштування?

На багатьох наших напрямках є працевлаштування, проте, на жаль, не на всіх. Але ми працевлаштовуємо на всіх напрямках, незалежно від гарантії. Найважливіше - це знання та бажання самого студента!

Чи можу я вибрати компанію для працевлаштування?

Студент може написати свої побажання - ми намагатимемося знайти максимально схожу до них компанію серед наших партнерів. Проте, найголовніше - це знайти першу роботу для наших студентів! На жаль, не завжди є крутий вибір.

Якщо я сам знайду роботу після курсу, мені повернуть гроші?

Ні, повернення коштів з цієї причини не передбачене.Найголовніша мета школи - це можливість для випускників знайти першу роботу. Але якщо студент знаходить роботу самостійно, ми вважаємо, що умови договору виконані, оскільки головна мета здійснена.

Профорієнтація

Як вибрати курс?

Ви можете звернутися за консультацією до адміністрації школи за телефоном або в Telegram. Адміністрація школи проведе консультацію, визначить ваші сильні сторони та допоможе обрати напрям. Також з описом кожного напряму ви можете ознайомитись у нашому блозі в статтях від викладачів та студентів

Де можна детальніше ознайомитися з курсами та технологіями, що вивчаються на них?

На кожній сторінці курсу є програма навчання та детальна інформація про технології, що вивчаються. Також ви можете прочитати детальніше про курси в нашому блозі в рубриці “курс очима викладача”

Чи можна поспілкуватися з викладачами до старту курсу?

Такої можливості немає, але ви можете ознайомитися з викладачами та школою на наших відкритих заняттях, які ми проводимо щомісяця. Стежте за нашими соцмережами та анонсами заходів. Також ви можете підписатися на розсилку, щоб не пропустити повідомлення про наші заходи.
Крім того, познайомитися з викладачами можна в нашому блозі

Процес навчання

Наскільки програми курсів в A-Level актуальні?

Програми курсів коригуються щомісяця: відповідно до нових трендів та оновлень технологій, які передбачені на курсах. Ви можете бути впевнені, що програма буде актуальною на той момент, коли ви будете навчатися на курсах.

На що більше робиться наголос у програмі курсів: на практику чи теорію?

Основний упор у нашій школі робиться на практику, щоб на момент випуску у вас був досвід роботи в команді з практичними завданнями. Завдяки цьому в реальному проєкті ви зможете почувати себе комфортно.

Чи є зв'язок із викладачем у позаурочний час?

Звичайно, ви можете зв'язатися з викладачем у будь-який денний час і, по можливості, він вам відповість. Враховуйте, що наші викладачі - це практикуючі фахівці, які працюють у компаніях. Але ваше питання не залишиться без відповіді у будь-якому випадку.

Чи зберігається запис заняття, якщо я не зміг бути на ньому присутнім?

Так, кожне заняття записується. Ви матимете можливість переглянути заняття за потребою, якщо не змогли бути присутніми.

Чи надаватимуться методичні матеріали для повторення?

Після кожного заняття від викладача ви отримуватимете всі методичні матеріали, презентації, які використовувалися на занятті, а також додаткову літературу для самостійного вивчення.

А є домашні завдання?

Так, домашнім завданням приділяється окрема увага - їх буде багато.

Як проводяться заняття?

Заняття проводяться в режимі online через платформу Google meet.

Як ведеться комунікація з викладачами, групою та адміністрацією школи?

Комунікація ведеться через Telegram групу та електронну пошту.

Як часто проводяться зрізи знань (модулі)?

Модулі можуть проводитись у різні відрізки часу - залежно від курсу. Але в більшості випадків це - раз на місяць.

Чи видаватимуться додаткові методичні матеріали для самостійного вивчення?

Звісно так - таких матеріалів буде велика кількість.

Чи буде у мене якесь портфоліо після випуску зі школи?

Так, на кожному курсі студенти розробляють кілька невеликих проєктів та один великий - випускний. Всі ці проєкти будуть складати ваше портфоліо.

Курси Full Stack developer онлайн у Черкасах від IT-школи A-Level

Досі вагаєтеся, чи треба починати вивчати перспективний напрям в IT з нуля та очікуєте на якийсь “знак”? Тоді це він! Завдяки IT-школі A-Level кожен охочий може закінчити курс JavaScript full stack в режимі онлайн та отримати перспективну професію в обмежений термін.

Як відбуваються заняття на курсі для фулстек-розробника?

 • Ви приєднуєтесь до дистанційних інтерактивних лекцій в режимі онлайн через платформу Zoom. Протягом уроку ви можете поспілкуватися з викладачем та іншими студентами, поставити питання, вточнити будь-який матеріал тощо;
 • Після завершення кожної лекції на курсі JavaScript full stack ви отримаєте домашнє завдання, яке допоможе себе перевірити, відточити здобуті навички та отримати фідбек від викладача;
 • По завершенню кожного модулю на курсі full stack JS онлайн на вас очікують модульні роботи, де ви зможете оцінити свій рівень та знайти прогалини в знаннях. А наприкінці курсу ви вже зможете самостійно захистити власний фінальний проєкт, який відправиться до вас у портфоліо!

Загалом ви зможете відкрити для себе доступ до великої бази навчальних матеріалів A-Level, поспілкуватися з практикуючими спеціалістами та отримати досвід роботи з реальними кейсами. 

Чи підійде курс Full stack web developer для початківця? 

Так, саме для початківців навчання full stack веб-розробника онлайн може мати найбільше переваг. І ось чому: 

 • Курс Full Stack Developer охоплює навчання як на фронтенді, так і на бекенді. Це дозволить вам ознайомитися з різними технологіями, мовами програмування, базами даних тощо, що сформувати цілісне уявлення про веб-розробку та обрати свій особистий шлях.
 • Онлайн навчання full-stack developer структуроване таким чином, щоб почати з основних понять і поступово переходити до більш складних тем. Це допомагає поступово розвивати навички та набиратися досвіду з нуля.
 • Понад 50% програми курсу базується на практичних завданнях. Це дозволить вам не тільки засвоїти теоретичні знання, але й навчитися застосовувати їх на практиці. Завдяки цьому ви зможете почати будувати свій кар’єрний шлях відразу після випуску зі школи!
 • Full Stack розробники є дуже затребуваними на ринку праці, оскільки вони здатні працювати над різними аспектами проєкту. Це більш ефективно, вигідно та зручно для роботодавця.

Звісно, успіх у навчанні та роботі на позиції full stack developer буде залежати від вашої рішучості, самостійності та зусиль. Але якщо ви зацікавлені у веб-розробці та готові багато вчитися, тоді швидше приєднуйтеся!

Як знайти першу роботу, закінчивши онлайн-курс full-stack у Черкасах?

IT-школа A-Level має понад 300 компаній-партнерів, які завжди раді запросити випускників A-Level до своєї команди! Ми неодноразово підтверджували високий рівень освіти в нашій школі та завоювали довіру найвідоміших компаній. 

Рекрутинговий відділ допоможе підготувати коректне резюме, знайти актуальні вакансії, пройти всі етапи інтерв’ю. 

Важливо тільки зробити перший крок — приєднатися до навчання full-stack JS developer!