Про курс

Front-End розробка – це один із найзатребуваніших напрямів у сучасній IT індустрії! Кожному сайту, веб-додатку та мобільному додатку потрібно “обличчя”, яке буде правильно працювати на всіх можливих пристроях: починаючи від вашого домашнього комп’ютера і закінчуючи смартфоном. Саме Front-End розробники перетворюють макет дизайну на “живий” сайт. Все те, що ви бачите на сайті чи у мобільному додатку, зветься інтерфейсом користувача. Front-End розробник за допомогою програмного коду і мов розмітки втілює в життя креативні ідеї веб-дизайнерів!

 

У своїй роботі Front-End розробники використовують: мову розмітки HTML, каскадні таблиці стилів CSS, мову програмування JavaScript та фреймворки, що з нею пов’язані.

Тому під час онлайн-навчання ми детально зупиняємося на вивченні кожного з цих блоків. 

 

Найбільш популярною та затребуваною бібліотекою для Front-End розробки зараз є React.JS. За допомогою цієї бібліотеки можна створювати не тільки швидкі та багатофункціональні сайти, а й мобільні програми. Детальніше ми познайомимося з особливостями цієї бібліотеки на курсі!

 

Створюючи програму курсу Front-End, викладачі IT-школи A-Level додали до неї всі необхідні та актуальні інструменти фронтенд розробника. Курс розділений на наступні блоки: HTML/CSS, вивчення мови програмування JavaScript та бібліотеки React.JS. Саме тому, що програма та матеріали курсів відповідають усім вимогам роботодавців на позицію Trainee/Junior Front-End Developer, студенти нашої школи швидко отримують нову роботу на посаді фронтенд розробника.

Програма курсу

На вас чекає практика на основі реальних кейсів.
Навчання у нас можна прирівняти до року роботи.

50 Занять

тривалість 150 годин

23 Домашніх завдань

час на виконання 70-130 годин

3 Модульнi роботи

час на виконання 40-50 годин

Модуль 1 Верстка

 • 30 годинЗанять з ментором
 • 20-30 годинСамостiйної роботи

Знайомство з HTML

 • Роль FrontEnd у світі IT. Взаємодія "фронту" з "беком" і дизайнером.
 • Етапи життя проєкту
 • Інструменти для розробки (редактор коду, Photoshop, devTools)
 • Рендеринг сторінки
 • Базові принципи верстки. Кросбраузерність і валідність - що це і чому це важливо
 • Браузери
 • Структура HTML-документа
 • Взаємини блоків: вкладений, дочірній, сусідній, батьківський

CSS

 • Що таке CSS
 • Способи завдання стилів
 • Селектори CSS.
 • Каскад ("вага" селекторів)
 • Комбінування та угруповання селекторів. Ієрархія селекторів. Успадкування. Значення inherit
 • Вбудовані стилі браузерів. CSS reset.
 • Блокова модель
 • border
 • Властивість display
 • Потік
 • Властивість float
 • Позиціювання
 • Властивість overflow
 • Властивість transition
 • Властивість transform
 • CSS3-анімація

CSS-Flex-box

 • Вбудовані стилі браузера
 • Блокова модель
 • border
 • Box-sizing
 • Властивість display
 • Потік
 • Властивість float
 • clearfix
 • Властивість overflow

Responsive

 • Adaptive & Responsive
 • Види "девайсів"
 • CSS-інструменти для респонсування
 • Налаштування для респонсування сторінки
 • Медіа-запити CSS
 • Breakpoints (контрольні точки)
 • Навігація на сайті
 • Pixel Perfect

Практична верстка

 • Social networks за допомогою SVG-іконок
 • Шрифти та їх підключення
 • Практична верстка

GIT

 • Основи: команда diff
 • Системи контролю версій
 • Команда init
 • Статуси файлів, команди status, add, commit, config, log
 • Робота із віддаленим репозиторієм, ssh, ключі
 • Основні команди

Linux

 • WHO IS OPERATION SYSTEM
 • UNIXWAY
 • Automation, scripting, network tools (ssh, rsync, ftp, telnet)
 • Networking
 • Docker
 • Docker-compose

Bootstrap

 • Framework. Що? Навіщо? Чому?
 • Bootstrap: встановлення, налаштування
 • Компоненти Bootstrap
 • Утиліти (Utilities)

Модуль 1

Модуль 2 JavaScript

 • 66 годинЗанять з ментором
 • 30-35 годинСамостiйної роботи

Що таке JavaScript?

 • ECMAScript
 • Модель документу
 • Автоматичне керування пам'яттю
 • Відсутність суворої типізації даних
 • Відсутність засобів для введення та виведення інформації (не підтримується - - запис/читання файлів)
 • Відсутність доступу до функцій операційної системи
 • Обробка дій користувача та подій браузера

Початок роботи. Основи JS

 • Приведення типів
 • NaN | null | Infinity
 • BigInt (ES10).
 • Функції
 • Методи рядків
 • Практика інтегрування скриптів у сторінки

Завантаження скриптів

 • Async
 • Defer
 • Методи рядків
 • Практика інтегрування скриптів у сторінки

Типи даних

 • Типи даних JavaScript
 • Number (число)
 • String (рядок)
 • Boolean (логічний тип)
 • Null
 • Undefined (тип невизначений)
 • Object (об'єкт)
 • Symbol
 • BigInt (спосіб представляти цілі числа більше 253 - 1)

Hoisting (Підняття)

 • Hoisting (Підняття)
 • Змінні
 • Var
 • Let та const
 • Замикання

Рядки

 • Створення рядка
 • String
 • Перенесення рядка
 • Використання змінних
 • Екранування символів
 • Масив
 • Методи

Числа

 • Складання та конкатенація
 • NaN та Infinity
 • Методи
 • Math

Обʼєкти

 • Об'єкт
 • Створення об'єктів
 • Використання об'єктів
 • Копіювання об'єктів
 • Дескриптори властивостей об'єктів
 • Структура дескриптора
 • Властивість configurable, enumerable, value, writable, get, set
 • Клас Object
 • Прототипи об'єктів
 • Прототипне успадкування
 • Властивість prototype

Масиви

 • Масив
 • Створення масиву
 • Доступ до елементів масиву
 • Зміна масиву
 • Методи масивів
 • toString / join
 • unshift / push
 • shift/pop
 • concat / slice
 • splicefilter / sort
 • find/some/every
 • reducemap

Змінні

 • Оголошення змінних JavaScript
 • Іменування змінних JavaScript

Різниця між var, let і const

 • var
 • let
 • const

Приведення типів

 • Приведення до рядка
 • Приведення до
 • Логічне приведення

Оператор умови (if)

 • Оператор if
 • Оператор switch
 • Тернарний оператор

Цикли (for)

 • while
 • do...while
 • for
 • for...of
 • for...in
 • Використання continue і break

Функції (function)

 • Функція
 • Оголошення та виклик функції
 • Аргументи
 • Ключове слово return
 • Стрілочні функції
 • Контекст
 • Область видимості

Date

 • ISO Date
 • Методи

ООП

 • Що таке ООП?
 • Класи в ООП
 • Асоціація
 • Успадкування
 • Перевантаження
 • Недоречне застосування
 • Абстрактні класи
 • Поліморфізм
 • Інкапсуляція
 • Аксесори (гетери та сеттери)
 • Абстракція
 • Рівень абстракції

Класи

 • Оголошення функції
 • Оголошення класу
 • Успадкування
 • Статичні методи та властивості
 • Дескриптори у класах
 • get, set

Замикання. Таймери

 • setTimeout()
 • setInterval()
 • setImmediate()

DOM

 • Отримання елементів DOM
 • Зміна елементів DOM
 • Видалення елементів з DOM

Local і Session Storage

 • Promise - async /await
 • Виключення
 • Fetch API
 • Модулі
 • Window

Модуль 2

Модуль 3 React

 • 54 годинЗанять з ментором
 • 15-20 годинСамостiйної роботи

Що таке SPA?

 • Що таке SPA
 • SPA: Плюси
 • SPA: Мінуси
 • Складові SPA

Що таке React?

 • Вступ до React
 • Віртуальний DOM
 • Інші особливості React
 • Видача індивідуальних робіт

Що таке JSX?

 • JSX
 • Вбудовування виразів у JSX
 • JSX це теж вираз
 • Використання атрибутів JSX
 • Використання дочірніх елементів у JSX
 • JSX запобігає атакам, заснованим на ін'єкції коду
 • JSX є об'єктами

CRA (Create React APP)

Рендерінг елементів

 • Рендеринг елементу в DOM
 • Оновлення елементів на сторінці
 • React оновлює лише те, що потрібно

Компоненти і пропси

 • Функціональні та класові компоненти
 • Як відрендерити компонент
 • Вилучення компонентів
 • Композиція компонентів
 • Пропси можна лише читати

Стан та життєвий цикл (Класовий компонент)

 • Подивитися на CodePen
 • Перетворення функціонального компонента на класовий
 • Додамо внутрішній стан у клас
 • Додамо методи життєвого циклу до класу
 • Як правильно використати стан
 • Односпрямований потік даних
 • Ефекти без скидання
 • Ефекти зі скиданням

Стан та життєвий цикл (Функціональний компонент)

 • Що таке хук?
 • useState
 • Читання стану
 • Оновлення стану
 • useEffect

Props Drilling

 • Що таке бурове встановлення?
 • Чому props drilling – це добре?
 • Які проблеми може спричинити Props drilling?
 • Як уникнути проблем з props drilling?

Хуки (Hooks)

 • Мотивація, що стоїть за Hooks
 • Як Hooks співвідносяться з класами
 • Приклад useState() Hook
 • React відстежує state
 • Multiple States
 • Приклад useEffect() Hook
 • Отримання даних та оновлення state
 • Проблеми з продуктивністю під час використання Effects
 • Приклад useContext() Hook
 • Приклад useRef() Hook
 • Різні типи hooks
 • Правила Хуків

Робота з формами

 • Пам'ятайте про правила гарного тону
 • Обробка форм із використанням State Hook
 • Створення хука користувача
 • Обробка великої кількості полів
 • Альтернативний підхід
 • Коли краще використовувати кожний підхід?

Робота з API в React

 • Класові компоненти
 • Функціональні компоненти
 • Як запустити хук програмно чи вручну?
 • Debounce – як оптимізація
 • Завантаження індикатора завантаження
 • Завантаження індикатора помилки
 • Створюємо useNewsApi хук

Flux

 • Що таке Flux?
 • Flux vs. MVC
 • Архітектура Flux, як вона працює
 • Детальний огляд Dispatcher
 • Redux

useReducer

 • Чому useReducer такий хороший?
 • Використання useState
 • Використання useReducer
 • Думай як користувач

useContext і useReducer в React

 • Навіщо мені потрібний Context API?""
 • Як контекст допомагає?
 • Як створити контекст?
 • Як використовувати контекст за допомогою хуків?
 • Проблеми продуктивності
 • Чому Context відмінно працює з useReducer?
 • Чи потрібно замінювати Redux за допомогою useContext+useReducer?

Redux

 • Установка Redux
 • Файлова структура проєкту
 • Наш перший сценарій
 • Декілька слів про сервіси
 • Завершення сценарію — ред’юсер та подання
 • Декілька слів про дурні компоненти
 • Декілька слів про бізнес-логіку
 • Перехід до наступної стадії – список постів
 • Екран постів – знову state-first
 • Перший сценарій – список постів без фільтрації
 • Наступний сценарій – фільтр постів
 • Останній сценарій - зміст посту

Консультаційне заняття

Дипломна робота

 • Час на виконання 40 - 60 годин

Опис

 • Дипломна робота включає в себе створення сайт. Сайт має містити: реєстрацію та логін, індивідуальний кабінет (залежить від конкретного проєкту), роутинг, захищений роутинг за наявності ролей на беку, заливка файлів, структурне розташування коду на диску, один із фреймворків або своя верстка: Bootstrap, Ant Design. Структурна верстка, розбиття на компоненти за суттю. Сховище, Redux + кілька ред'юсерів, серверна взаємодія та тривалі сценарії: actionCreator + Thunk або Saga, робота з беком.

Захист дипломної роботи

 • Необхідно здати практику, передбачає демонстрацію робочого проєкту, відповіді на будь-які питання пов'язані з проєктом, демонстрацію коду на вимогу. І здати співбесіду на Junior Developer, сторонньому, незалежному експерту За обидва блоки можна отримати від 0 до 10 балів

Бонус

24

Заняття з англійської мови

тривалість 48 години

test

Тестова співбесіда з технічним спеціалістом

тривалість - 15-30 хв. (під час захисту
дипломної роботи)

Технічний спеціаліст не входить до складу викладачів, які приймали участь під час викладання курсу

Майстер клас по складанню резюме та проходження співбесід

тривалість 3 години

Консультація з рекрутером та тестова співбесіда

тривалість 1 година

Супровід до моменту працевлаштування менеджером, закріпленим за групою

Як проходить навчання

4 кроки до змін у кар'єрі та житті

 • 1

  Крок 1

  Запис на курс

 • 2

  Крок 2

  Навчання

 • 3

  Крок 3

  Випуск

 • 4

  Крок 4

  Працевлаштування

1

Крок 1

Запис на курс

Ще до початку навчання абітурієнт підписує договір зі школою A-Level. У договорі докладно прописані обов’язки студента для отримання сертифіката та гарантованого працевлаштування, а також обов’язки школи про надання якісної освіти та подальшого працевлаштування випускнику.
Ви стаєте нашим студентом одразу після укладання договору та внесення оплати!

2

Крок 2

Навчання

Навчання відбувається у дистанційному режимі. Щоб успішно закінчити курс в IT-школі A-Level, ви маєте відвідувати не менше 80% інтерактивних онлайн-лекцій, виконувати понад 80% домашніх завдань, а також здати всі проміжні модульні роботи, якими закінчується кожен блок курсу.

3

Крок 3

Випуск

Виконавши попередні пункти, ви допускаєтеся до написання та захисту дипломної роботи, яку оцінюють викладачі курсу, адміністрація школи та незалежні спеціалісти. Тільки у разі успішного захисту цієї роботи ви стаєте випускником школи, отримуєте сертифікат за своїм фахом та гарантоване працевлаштування в одну з IT-компаній.

4

Крок 4

Працевлаштування

Якщо ви стали випускником A-Level та отримали сертифікат про успішне закінчення курсу, школа допомагає вам знайти вакансії в IT-компаніях за новим фахом на позицію trainee або junior спеціаліста. Рекрутинговий відділ консультує вас з питань складання резюме та проходження співбесід, за можливістю пропонує актуальні вакансії.

Ментори курсу

Роман Присяжнюк

Роман Присяжнюк

8 років fullstack розробки на 5 мовах програмування, техлід, ментор, в IT викладаю вже 5 років, бачу в цьому розвиток суспільства, і радий робити свій внесок. Поважаю людей які які не стоять на місці та працюють за для власного успіху.

Дивитись повністю
Фроленков Кирило

Фроленков Кирило

Front-end Developer

Займаюсь фронтендом 4 роки, більшість часу React.js. Маю досвід менторства та керуванням командой. Працював як на аустфорсі так і на продуктовій компанії, де наразі і працюю. Люблю сомовдасковлюватись, а також, через те що мій шлях у айті почався самке після курсів у A-level, тому і вирішив стати тут викладачем . Також, дуже люблю грати на

Дивитись повністю
Повертайленко Євген

Повертайленко Євген

Front End Developer

Займаюся frontend-розробкою близько 7 років, працював як над простими, так і над величезними проєктами з використанням різноманітних технологій і підходів для США, країн Європи та Саудівської Аравії. Продовжую розвиватися далі в цій сфері і не проти поділитися досвідом із розробниками-початківцями.

Дивитись повністю
Казначеєв Олександр

Казначеєв Олександр

Front-end developer

В ІТ сфері вже понад 8 років. Я самоучка починав шлях із простої верстки, на даний момент займаю позицію Full stack у компанії KaaIoT і CyberVision (одна компанія, два продукти), займаюся розробкою та підтримкою обох сайтів.

Дивитись повністю
Панченко Юрій

Панченко Юрій

Senior markup development

Займаюсь розробкою сайтів більше 9 років в компанії Р2Н. Проекти різноманітні, від однієї сторінки і до декількох десятків. Проекти які поступають на розробку різної складності та на різних фреймверках. Поступово рухаюсь до розширення своєї експертизи. Викладання – це як хобі, і можливість допомогти тим людям, які хочуть дізнатися щось нове.

Дивитись повністю
Жданов Кирило

Жданов Кирило

Middle Full-Stack JS/Java Developer

Маю більше 6 років в галузі розробки програмного забезпечення, останні 2 роки працюю в компанії New Line Technologies. За час роботи мав змогу познайомитись з багатьма технологіями та мовами JavaScript, TypeScript, Java, Python, і працюють на різних позиціях Software engineer, devops engineer навіть Quality assurance engineer(QA). Ціль на майбутнє спробувати себе у ролі лідера команди.

Дивитись повністю
Ковальчук Сергій

Ковальчук Сергій

Front-end developer

Більше 3 років у світі фронт-енду, розробляю як веб так і мобільні програми на платформах реакту, пов’язані з майнінгом

Дивитись повністю
Макаров Ілля

Макаров Ілля

Frontend Developer

В IT з тих часів, коли всі думали, що диплом і сертифікат – це важливо. Наївно вірю у чистий код та потенціал кожного студента.

Дивитись повністю
Яновий Ілля

Яновий Ілля

Front End Engineer

Я опинився у айті випадково. Але, як це завжди буває, випадковість була невипадковою. Робота Front-End розробника полягає у зміні світу на краще, реалізації цікавих ідей, створенні зручних сайтів, які спрощують людям життя. Така робота одночасно стає і хобі, і натхненням, і типом мислення.

Дивитись повністю
Найдьонов Данило

Найдьонов Данило

Senior Software Engineer

Працюю у ролі TechLead. Понад 5 років досвіду у різних проектах. Викладаю, тому що подобається цей процес

Дивитись повністю
Іван Гринкін

Іван Гринкін

Full Stack developer

Займаюся програмуванням з 90х. Маю великий досвiд в розробцi вiд низькорiвневого програмування для усiлякого залiза до високорiвневого программування на мовах Python та Javascript. Останнi роки займаюся переважно экосистемою Javascript та викладацькою дiяльнiстю.

Дивитись повністю
Усачов Павло

Усачов Павло

Senior Magento Developer

З 2012 року працюю з PHP. Більшість досвіду – Magento, як і працював з Zend і Symfony. Мав досвід роботи у продуктовій компанії. З 2016 року заснував курс Magento. Працюю з Magento хоч таємно люблю Symfony. Вірю у всі кольори веселки

Дивитись повністю
Стати ментором

Відгуки від студентів

Роман Цигульов

Хочу дуже подякувати команді А-level ! Того року записався на курс FullStack, та, завдяки війні, думав що продовжу навчання вже не в цьому році. Але завдяки турботі менеджерів, часу приділеному нам викладачами, вмінню навчатися та навичкам, які я здобув у цій школі, сьогодні я вже працюю. Велика шана і подяка команді ! ❤️❤️❤️

Вiдгук повнiстю

Акіншина Євгенія

Я закінчила курс Front-End Advanced 🙂 Можу сміливо сказати, що цей курс чудово структурований, в курс зібрані найактуальніші технології та інструменти для подальшої роботи в галузі фронтенд розробки, подача матеріалу неймовірно доступна і мені як новачкові було цілком комфортно її засвоювати. Викладацький склад вище за всіх похвал! Хочу висловити особливу подяку Івану Грінкіну, який був

Вiдгук повнiстю

Антипова Анна

Вчилася на Front – end advanced. Зайняття проходить активно, з великим об’ємом інформації. Викладачі хороші, доступно пояснюють, з побутовими прикладами, що навіть мені, людині без спец. освіти було доступно. Якщо є питання, або щось незрозуміло, викладач відповість на уроці, після уроку, онлайн… постійна підтримка. Також це стосується і адміністрації: по усіх змінах інформують і якщо

Вiдгук повнiстю

Дмитро Джарти

Нещодавно закінчив курс Front-end advanced та отримав не тільки сертифікат про проходження курсу, а також дуже, на мій погляд, гарний фундамент знань та впевненість в обраному напрямку. Адміністрація курсів завжди на зв’язку та завжди готові допомогти. Викладачі діючи спеціалісти в своїй галузі. Окрема подяка викладачам Alex Sefer за курс JavaScript та Vlad Baliuk за курс React.JS. Усім хто ще обирає с ким почати змінювати своє життя та вчитись на нову професію,

Вiдгук повнiстю

Скуйбеда Павло

Закінчив курси A-level (Front-end React). Фінальний проект також на React з можливістю вибирати собі проект, тобто. він не 1н, то що тобі до душі (магазин, чатик, соц. Мережа та інше) Хочу поділитися думками та досвідом. Чудова школа з неймовірним бекграундом, викладачі всі досвідчені та поточні фахівці, пояснюють зрозуміло і все це підкріплюється якісними д/з (які

Вiдгук повнiстю

Єрмолов Олег

Був на першому курсі Front-End, коли хлопці лише починали. І можу сказати, що вже тоді у них була база і подача набагато крутіша, ніж на інших курсах (я був не на одних курсах). Нині вже півтора роки працюю. За всі всі курси ніхто нікого не обдурив. Всі були попереджені і в договорах все прописано чесно

Вiдгук повнiстю

Антропов Прохор

Закінчив курс Frontend Adv, повністю задоволений курсом та школою. Вдячний їм, що дали мені такий старт в IT. Викладачі більш ніж кваліфіковані у своїй галузі та гарні як вчителі, всі розжують і дохідливо пояснять. Також завжди на зв’язку та допоможуть з питаннями онлайн та після занять. Ці курси дають цілком достатні знання для того щоб

Вiдгук повнiстю

Ваше резюме після проходження курсу

191

Посада:

Trаinee Front-end developer

Logo

Зарплата вiд: 200$


Графік:

Робота в офісі/віддалено

Освіта:

A-Level Ukraine

Професійні навички:

 • HTML & CSS (adaptive & responsive layouts)
 • SCSS/SASS
 • Git
 • Figma
 • JavaScript (DOM API, ES6+)
 • TypeScript
 • REST api
 • AJAX & HTTP
 • ReactJS (Hooks, Context API, React-Router, Redux, Thunks/Sagas)
 • Basic knowledge of data structures and algorithms
 • KISS, DRY, SOLID
 • ООП

Так виглядатиме твій електронний сертифікат

Який ти зможеш додати до свого CV

Інструменти, які ви освоїте

HTML_hover

HTML 5

Мова гіпертекстової розмітки сторінок, яку застосовують для розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері. Його використовують для того, щоб дати браузеру зрозуміти, як потрібно відображати завантажений сайт або сторінку.

CSS_hover

CSS 3

Мова гіпертекстової розмітки сторінок, яку застосовують для розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері. Його використовують для того, щоб дати браузеру зрозуміти, як потрібно відображати завантажений сайт або сторінку.

Bootstrap_hover

Bootstrap

Мова гіпертекстової розмітки сторінок, яку застосовують для розмітки документів для перегляду веб-сторінок у браузері. Його використовують для того, щоб дати браузеру зрозуміти, як потрібно відображати завантажений сайт або сторінку.

JavaScript_hover

JavaScript

JavaScript - мультипарадигменна мова програмування. Підтримує об'єктно-орієнтований, імперативний та функціональний стилі. Є реалізацією специфікації ECMAScript. JavaScript зазвичай використовується як вбудована мова для програмного доступу до об'єктів додатків.

Git_hover

Git

Git – це розподілена система контролю версій, яка дозволяє відстежувати історію розробки ПЗ і спільно працювати над складними проєктами з будь-якої точки світу.

GitHub_hover

GitHub

GitHub (російською вимовляється як «гітхаб») це онлайн-сервіс зберігання та синхронізації коду для програмістів та розробників додатків. Головною метою цього сервісу є підтримка спільної розробки проектів та контролю версій.

Linux_hover

Linux

Linux - це сімейство операційних систем (ОС), що працюють на основі однойменного ядра. Немає жодної операційної системи Linux, як, наприклад, Windows або MacOS. Є безліч дистрибутивів (набір файлів, необхідні установки ПЗ), виконують конкретні завдання.

React_hover

React

React (іноді React.js або ReactJS) — JavaScript-бібліотека з відкритим вихідним кодом для розробки інтерфейсів користувача. React розробляється і підтримується Facebook, Instagram і спільнотами окремих розробників і корпорацій.
React може використовуватися для розробки односторінкових та мобільних додатків. Його мета — надати високу швидкість розробки, простоту та масштабованість.

CodePen_hover

CodePen

CodePen — інтернет-спільнота, створена для тестування та показу сніпетів на основі HTML, CSS та JavaScript. Спільнота була створена у 2012 році розробниками Алексом Вазкуезом, Тімом Сабатом та веб-дизайнером Крісом Койєром.

Redux_hover

Redux

Redux — бібліотека для JavaScript з відкритим кодом, призначена для керування станом програми. Найчастіше використовується у зв'язці з React чи Angular для розробки клієнтської частини. Містить низку інструментів, що дозволяють значно спростити передачу даних сховища через контекст.

Зарплатнi очiкування

Можливість кар’єрного зростання зі збільшенням заробітної плати як магніт притягує нових спеціалістів у сферу IT. 

Щоб досягти заробітку від $2000 та вище, потрібно пройти шлях від Trainee до Senior. І цей шлях може бути досить стрімким – все залежить лише від вас!

Вже на позиції Trainee ви зароблятимете $200-300. Це період, коли компанія більше інвестує у фахівця, ніж отримує прибутку. Разом з першим заробітком ви будете здобувати неоціненний практичний досвід для подальшого розвитку!

З першого місяця

На позиції Junior лише одна місячна зарплата у $300-800 дозволить вам повністю покрити шестимісячне навчання на курсі A-Level. Тож гроші повернуться до вас дуже швидко!

за 4 місяці

Коли ви доростете до Middle фахівця, ваш заробіток становитиме вже від $800 і вище! Домогтися такого результату можна лише за 2 роки старанної роботи та постійного саморозвитку.

за 2-3 роки

Senior – це фахівець, що заробляє від $2000 та вище – залежить від типу компанії, досвіду роботи та ваших цілей. Верхню межу заробітку та кар’єрних сходів визначають лише ваші амбіції – тому не зупиняйтесь на досягнутому!

за 4-5 років

Оплата за весь курс

Front-End


 • Початок курсу: 13 March
 • Залишилось:12 мiсць

Оплачуй одразу весь курс та заощадь 3 000 гривень

 • Вартiсть курсу при оплатi частинами 27 000 грн
 • Вартiсть курсу при повнiй оплатi 24 000 грн
 • Економiя 3 000 грн

Усього за курс:

24 000грн 27 000грн

Розстрочка вiд школи

Front-End


 • Початок курсу: 13 March
 • Залишилось:12 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи!
Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перші два місяця навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.

 • Перший платiж: 4 500 грн
 • Далi 5 платежів по: 4 500 грн

Усього за курс:

27 000грн

27 000грн

Покупка частинами вiд “Моно банк”

Front-End


 • Початок курсу: 13 March
 • Залишилось:12 мiсць

Немає можливості оплатити весь курс одразу? Не біда. Ми надаємо можливість отримати розстрочку від школи! Все, що тобі потрібно - це внести оплату за перші два місяця навчання, решта платежів буде вноситись кожні 8 занять.


Усього за курс:

27 000грн

27 000грн

Крок 1. Виберiть спосiб оплати

Сплата за весь курс

Заощадь 3 000 грн сплативши
одразу за весь курс

Розстрочка вiд школи

Не хочеш платити вiдразу?
Скористайся розстрочкою вiд школи
A-Level Ukraine

Покупка частинами вiд
“Моно банк”

Mono icon

вiд 2 до 6 платежiв

Крок 2. Заповнiть контактнi данi

Медiа

Новини IT-школи A-Level

Бажаєте відчути себе у центрі подій нашої IT-школи? Тоді знайомтеся з найактуальнішими новинами, корисними матеріалами, цікавими пропозиціями, думками наших фахівців стосовно професійних питань у блозі A-Level!

Майбутнi заходи

Французька гуманітарна організація ACTED спільно з IT-школою A-Level розширюють можливості українців для роботи в IT!

22.02.2024

Корисне

Стаття повністю

Як успішно пройти співбесіду на позицію .Net/C#?

Підготовка до тестового завдання вимагає не тільки глибокого розуміння .Net/C# та супутніх технологій, але й здатності застосовувати ці знання на практиці. Тому ми радимо регулярно:

Корисне

Стаття повністю

Анімації у Web Design: “живі” сайти для досягнення бізнес-цілей

В епоху цифрових інновацій — анімації у веб-дизайні відіграють ключову роль, перетворюючи статичні сторінки на живі, динамічні та захоплюючі візуальні історії.  Вони не просто прикрашають сайт, але й виконують важливі функціональні завдання, підвищуючи залученість користувачів та покращуючи їхній досвід взаємодії з веб-ресурсом.    Від Loading Animation, що зменшує відчуття очікування, до Parallax-ефектів, які додають глибину

Корисне

Стаття повністю

Інструменти для створення графічного дизайну: порівняння та рекомендації

Які редактори та інструменти ви найчастіше використовуєте для створення графічних елементів?  Чи задовольняють вони усі ваші потреби та задуми? Якщо ні, тоді ця стаття для вас!   Графічний дизайн – це важлива складова для створення візуальних комунікацій у сучасному світі. І в залежності від задач, цілей та потреб — можна використовувати різні інструменти для обробки

Корисне

Стаття повністю

ТОП додатків, які повинен знати тестувальник. Перелік від викладача A-Level

Всім вітаннячка! Мене звати Лоліта Пальоха. У тестуванні я з 2014-го року.  Все почалося з самоосвіти та стажування в компанії EPAM. Зараз я працюю у SoftServe, виступаю на професійних конференціях та викладаю тестування та бізнес аналіз в A-Level!  Деякі мої студенти вже й самі стали Team Lead та мають власних студентів.    За свої роки

Загальні питання

Який формат проведення занять: онлайн чи офлайн?

Заняття у школі проводяться в режимі онлайн.

В які дні та час проводяться заняття?

Заняття у школі проходять двічі на тиждень за наступним розкладом:
понеділок, 19:00-22:00, четвер 19:00-22:00;
вівторок, 19:00-22:00, п'ятниця, 19:00-22:00;
середа, 19:00-22:00, субота, 11:00-14:00.
За яким із трьох видів розкладу займатиметься ваша група, ви можете дізнатися у менеджера по роботі з клієнтами.

Чи є заняття з англійської мови?

Так, на всіх курсах (крім “Основи Програмування”) передбачені безкоштовні заняття з англійської мови. Вони проводяться в неділю - час занять залежить від вашого вихідного рівня англійської мови.

Чи видається сертифікат після навчання?

Так, після успішного завершення навчання ви отримуєте сертифікат про закінчення курсу.

Курс завжди стартує у вказану на сайті дату?

Курс практично завжди стартує у призначену дату.
Винятками можуть бути зовнішні чинники, на які школа не може вплинути. Або якщо в групі не набирається достатня кількість людей, тоді дата старту може бути зсунута на період до 2-х тижнів.

Що відбувається, якщо група не набирається до старту?

Якщо в групі до анонсованої дати старту не набирається 50% студентів, ми зміщуємо дату старту на період до 2 тижнів, про що попереджаємо всіх студентів, які вже записалися до цієї групи. Навіть якщо протягом цього часу ми не набираємо жодної людини - ми все одно стартуємо навчання з тією кількістю студентів, яка є.

Де можна почитати відгуки про школу?

На сторінці кожного курсу є відгуки про курс. Також є сторінка всіх відгуків від компаній-партнерів та окрема спільна сторінка відгуків

Якщо я не маю досвіду, чи можу я навчатися у вашій школі?

Так. У нашій школі всі курси складені таким чином, що ви можете прийти на навчання абсолютно без знань у сфері - але зайвими вони не будуть. З корисною інформацією стосовно різних IT-курсів та напрямів ви можете ознайомитись ще перед навчанням у нашому блозі

Чи можу я почати вчитися з середини курсу?

Так, у вас є така можливість, але для цього вам потрібно буде пройти співбесіду з викладачем, щоб він визначив рівень ваших знань. Також вам потрібно буде здати пройдені модулі, після чого вас допустять до навчання з того місяця, коли ви приєдналися.

Чи можна перевестися на наступний набір, якщо у мене виникли складності, і я зараз не можу відвідувати заняття?

Так, ми практикуємо переведення на наступний потік або на інший напрям, але тільки за умови наявності вільних місць у групі.

Хто ваші викладачі?

Викладачі в нашій школі - це практикуючі фахівці, які працюють в IT-компаніях, з досвідом не менше 3-х років. Кожен викладач проходить 3 етапи співбесіди, а також консультації з навчального процесу перед тим, як буде допущений до викладання в нашій школі.

Який мені потрібен ноутбук для занять?

Стандартний ноутбук для офісної роботи з мінімальними вимогами: процесор i3, ОЗУ мінімум 8гб та SSD 256 Гб.

Чи є у вас зворотний зв'язок на курсах?

Щомісяця адміністрація школи проводить анкетування студентів для збору зворотного зв'язку про викладачів, якість освіти та зручність навчання в нашій школі.

Договір та оплата

Як здійснюється підписання договору зі школою?

Є 3 варіанти підписання договору зі школою:
Договір підписується через електронно-цифровий підпис ПриватБанку та сервісу “paper less”;
Через електронно-цифровий підпис у сервісі “Дія” та електронний сервіс “Вчасно”
Відправлення договору у паперовому вигляді через Нову Пошту для підписання.

Які є види оплати за курси?

Виключно оплата за реквізитами на розрахунковий рахунок школи.

Який крайній термін сплати за курс?

При щомісячній оплаті - через кожні 8 занять. Тобто: раз на місяць в перше заняття навчального місяця.
Якщо двома частинами, то друга оплата має бути внесена на початку четвертого місяця (на 24-му занятті).

Чи передбачено повернення коштів за курси, якщо я не можу продовжувати навчання?

Згідно з договором, ви можете повернути 50% від вартості непройдених занять, що були оплачені. Повернення можливе з поважної причини та надання документів, що її підтверджують.

Чи можна ознайомитись з договором до запису на курс?

Так, ви можете звернутися з таким запитом до нашого менеджера. Ми надішлемо приклад договору на електронну пошту або в Telegram.

Чи можна сплатити готівкою?

Ні, оплата проводиться тільки на розрахунковий рахунок.

Працевлаштування

Як відбувається працевлаштування?

Школа веде студента від початку пошуку роботи до отримання ним офера, бере участь у всіх етапах співбесіди в кожній компанії. Школа надає додаткове заняття зі складання резюме та допомагає у комунікації з HR/Rec. Ближче до фіналу навчання рекрутер школи збирає резюме та подає на співбесіди до компаній-партнерів, які вже мають відкриті позиції та знають рівень наших студентів. Вони лояльно ставляться до студентів школи, оскільки багато випускників A-Level вже потрапили до наших партнерів.

Куди ви працевлаштовуєте?

Основні компанії, в які ми працевлаштовуємо випускників - це наші партнери, з якими ви можете ознайомитися на сайті A-Level.

Які умови потрібно виконати, щоб бути працевлаштованим?

Отримати сертифікат про успішне проходження курсів. Також обов'язковою умовою є відвідування занять з англійської мови.
Студент має брати активну участь в процесі працевлаштування: ходити на співбесіди, виконувати тестові завдання і давати фідбек школі по кожному етапу, щоб ми могли вже в процесі підкоригувати проблемні моменти.

На всіх курсах є гарантія працевлаштування?

На багатьох наших напрямках є працевлаштування, проте, на жаль, не на всіх. Але ми працевлаштовуємо на всіх напрямках, незалежно від гарантії. Найважливіше - це знання та бажання самого студента!

Чи можу я вибрати компанію для працевлаштування?

Студент може написати свої побажання - ми намагатимемося знайти максимально схожу до них компанію серед наших партнерів. Проте, найголовніше - це знайти першу роботу для наших студентів! На жаль, не завжди є крутий вибір.

Якщо я сам знайду роботу після курсу, мені повернуть гроші?

Ні, повернення коштів з цієї причини не передбачене.Найголовніша мета школи - це можливість для випускників знайти першу роботу. Але якщо студент знаходить роботу самостійно, ми вважаємо, що умови договору виконані, оскільки головна мета здійснена.

Профорієнтація

Як вибрати курс?

Ви можете звернутися за консультацією до адміністрації школи за телефоном або в Telegram. Адміністрація школи проведе консультацію, визначить ваші сильні сторони та допоможе обрати напрям. Також з описом кожного напряму ви можете ознайомитись у нашому блозі в статтях від викладачів та студентів

Де можна детальніше ознайомитися з курсами та технологіями, що вивчаються на них?

На кожній сторінці курсу є програма навчання та детальна інформація про технології, що вивчаються. Також ви можете прочитати детальніше про курси в нашому блозі в рубриці “курс очима викладача”

Чи можна поспілкуватися з викладачами до старту курсу?

Такої можливості немає, але ви можете ознайомитися з викладачами та школою на наших відкритих заняттях, які ми проводимо щомісяця. Стежте за нашими соцмережами та анонсами заходів. Також ви можете підписатися на розсилку, щоб не пропустити повідомлення про наші заходи.
Крім того, познайомитися з викладачами можна в нашому блозі

Процес навчання

Наскільки програми курсів в A-Level актуальні?

Програми курсів коригуються щомісяця: відповідно до нових трендів та оновлень технологій, які передбачені на курсах. Ви можете бути впевнені, що програма буде актуальною на той момент, коли ви будете навчатися на курсах.

На що більше робиться наголос у програмі курсів: на практику чи теорію?

Основний упор у нашій школі робиться на практику, щоб на момент випуску у вас був досвід роботи в команді з практичними завданнями. Завдяки цьому в реальному проєкті ви зможете почувати себе комфортно.

Чи є зв'язок із викладачем у позаурочний час?

Звичайно, ви можете зв'язатися з викладачем у будь-який денний час і, по можливості, він вам відповість. Враховуйте, що наші викладачі - це практикуючі фахівці, які працюють у компаніях. Але ваше питання не залишиться без відповіді у будь-якому випадку.

Чи зберігається запис заняття, якщо я не зміг бути на ньому присутнім?

Так, кожне заняття записується. Ви матимете можливість переглянути заняття за потребою, якщо не змогли бути присутніми.

Чи надаватимуться методичні матеріали для повторення?

Після кожного заняття від викладача ви отримуватимете всі методичні матеріали, презентації, які використовувалися на занятті, а також додаткову літературу для самостійного вивчення.

А є домашні завдання?

Так, домашнім завданням приділяється окрема увага - їх буде багато.

Як проводяться заняття?

Заняття проводяться в режимі online через платформу Google meet.

Як ведеться комунікація з викладачами, групою та адміністрацією школи?

Комунікація ведеться через Telegram групу та електронну пошту.

Як часто проводяться зрізи знань (модулі)?

Модулі можуть проводитись у різні відрізки часу - залежно від курсу. Але в більшості випадків це - раз на місяць.

Чи видаватимуться додаткові методичні матеріали для самостійного вивчення?

Звісно так - таких матеріалів буде велика кількість.

Чи буде у мене якесь портфоліо після випуску зі школи?

Так, на кожному курсі студенти розробляють кілька невеликих проєктів та один великий - випускний. Всі ці проєкти будуть складати ваше портфоліо.